21
05 2021
208

7.9.6.1. Cum se calculează taxa pentru folosirea subsolului?

În cazul construcţiei obiectivelor subterane, taxa pentru folosirea subsolului se calculează de către subiectul impunerii de sine stătător, pornind de la valoarea contractuală (de deviz) a lucrărilor de construcţie a obiectivelor subterane şi cota corespunzătoare de impunere.


       Taxa se achită până la iniţierea lucrărilor de construcţie.


       În cazul exploatării construcţiilor subterane, taxa se calculează de către subiectul impunerii de sine stătător, trimestrial, pornind de la valoarea contabilă a construcţiilor subterane şi cota corespunzătoare de impunere.


      În cazul exploatării construcţiilor subterane, taxa se calculează de către subiectul impunerii pornind de la valoarea contabilă a construcţiilor subterane conform situaţiei din 1 ianuarie a anului în curs, iar în cazul construcţiilor subterane dobândite de către subiectul impunerii în cursul anului – pornind de la valoarea contabilă la data dobândirii acestora (art. 314 din Codul fiscal).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.