28
01 2014
2149

7. (29.3.4) Urmează să se reţină, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% conform prevederile art. 90 din Codul fiscal din plăţile efectuate în folosul avocatului care activează sub forma de cabinet al avocatului în perioada de pînă la 31 decembrie 2013?

Răspunsul dat este elaborat în conformitate cu explicaţiile oferite de Ministerul Finanţelor prin circulara nr. 14/3-13/384 din 16.12.2013. Conform art.30 alin.(2) din Legea cu privire la avocatură nr. 1260-XV din 19.07.2002, cabinetul avocatului activează şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică. În conformitate cu prevederile lit. a) pct. 3 art. 5 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, persoană fizică reprezintă cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin, apatrid. Totodată, art.90 din Codul fiscal (în redacţia de pînă la 31.12.2013) prevede că, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanţă conform art.5 pct.20), reprezentanţă permanentă, instituţie, organizaţie, inclusiv orice autoritate publică şi instituţie publică, reţine, în prealabil, ca parte a impozitului, o sumă în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, a întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către aceasta conform art.18. Nu se reţine în prealabil suma în mărime de 7% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice pe veniturile obţinute de către aceasta, conform art.20, 88, 89, 901 şi 91, precum şi din suma arendei terenurilor agricole. Astfel, dat fiind faptul că avocatul activează prin cabinet al avocatului şi se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică, prevederile art. 90 din Codul fiscal (în redacţia de pînă la 31.12.2013) se răsfrânge şi asupra lui. De aceea din plăţile efectuate în adresa cabinetului de avocat urmează a fi efectuată reţinerea prealabilă a impozitului pe venit în mărime de 7%. Explicaţiile anterioare emise de Ministerul Finanţelor şi/sau IFPS, care contravin prevederilor expuse nu generează obligaţia de revedere a acţiunilor ce au fost realizate ca efect a celor expuse în scrisorile menţionate, agenţii economici neavînd obligaţia să-şi revadă dările de seamă prezentate şi să îşi recalculeze şi onoreze obligaţiile fiscale vis-a-vis de perioadele anterioare. Totodată, în conformitate cu prevederile alin. (4) art. 234 din Codul fiscal, persoanele scutite de impozite şi/sau taxe, precum şi cele care au calculat greşit impozitul şi/sau taxa din cauza explicaţiilor greşite, prezentate în scris de organul fiscal, sînt absolvite de răspundere pentru diminuarea, calcularea incorectă sau neplata acestora.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.