18
03 2015
1475

7. (6.2.2.7) Urmează a fi inclusă în baza impozabilă aferentă taxei pentru amenajarea teritoriului fondatorul întreprinderii individuale, dacă întreprinderea nu funcţionează, iar fondatorul este angajat ca salariat în cadrul unei alte întreprinderi şi aceasta din urmă calculează şi achită pentru el taxa respectivă?

Faptul că întreprinderea nu activează sau faptul că una şi aceeaşi persoană este inclusă în baza impozabilă a diferitor întreprinderi, nu este motiv pentru necalcularea taxei pentru amenajarea teritoriului. Întreprinderea nu va avea obligaţia de a calcula, achita şi prezenta darea de seamă la taxa pentru amenajarea teritoriului numai în cazurile în care acesta fie şi-a suspendat activitatea de întreprinzător la Camera Înregistrării de Stat, fie nu dispune de bază impozabilă. Fondatorul întreprinderii individuale urmează a fi inclus în baza impozabilă la taxa pentru amenajarea teritoriului a întreprinderii fondate, în cazul în care aceasta în întreprinderea fondată prestează o muncă conform unei anumite specialități, calificări sau într-o anumită funcţie (anexa la titlul VII al CF).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.