Întrebări și răspunsuri

Care este mărimea scutirilor la care avea dreptul persoana fizică în anul 2014?

25 martie — termenul limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente. E de menționat că, în conformitate cu prevederile pct. 10 din Anexa nr. 2 la Regulamentului cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător, aprobat prin HG nr. 77 din 30 ianuarie 2008 (în continuare-Regulament), scutirile se acordă numai contribuabililor-persoane fizice-rezidente ale Republicii Moldova. Totodată, persoana fizică pe parcursul anului 2014 a avut dreptul la următoarele scutiri:
 1. Scutirea personală, care pentru anul 2014 a constituit suma de 9 516 lei pe an. (art. 33 alin. (1) din CF);
 2. Scutirea personală, a constituit 14 148 lei, în anul 2014, pentru orice persoană care:
 • s-a îmbolnăvit şi a suferit de boala actinică provocată de consecințele avariei de la C.A.E. Cernobîl;
 • este invalid şi s-a stabilit că invaliditatea sa este în legătură cauzală cu avaria de la C.A.E. Cernobîl;
 • este părintele sau soția (soțul) unui participant căzut sau dat dispărut în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale şi a independenței Republicii Moldova, cît şi în acțiunile de luptă din Republica Afganistan;
 • este invalid ca urmare a participării la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale şi a independenței Republicii Moldova, precum şi în acțiunile de luptă din Republica Afganistan;
 • este invalid de război, invalid din copilărie, invalid de gradul I şi II;
 • este pensionar-victimă a represiunilor politice, ulterior reabilitată (art. 33 alin. (2) din CF).
Informăm că, fiecare contribuabil are dreptul să utilizeze una din scutirile personale, adică ori scutirea personală în mărime de 9 516 lei pe an, sau, în cazul în care persoana fizică se regăsește în una din categoriile enumerate mai sus, atunci scutirea personală pentru aceasta va constitui 14 148 lei pe an (pct. 11 din Anexa nr. 2 la Regulament).
 • Scutire acordată soției (soțului)
Persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie a avut dreptul în anul 2014 la o scutire suplimentară în sumă de 9 516 lei anual, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală (art. 34 alin. (1) din CF). Totodată, persoana fizică rezidentă aflată în relații de căsătorie cu orice persoană specificată la art. 33 alin. (2) din CF a avut dreptul la o scutire suplimentară în anul 2014 în sumă de 14 148 lei anual, cu condiția că soția (soțul) nu beneficiază de scutire personală (art. 34 alin. (2) din CF). Atragem atenția că, alineatele (1) şi (2) ale art. 34 din CF prevăd condiția, că soțul (soția) care cedează scutirea în folosul altei persoane nu urmează să beneficieze de scutire personală sau să transmită scutirea respectivă parțial.
 • Scutire pentru persoanele întreținute
Contribuabilul (persoană fizică rezidentă) a avut dreptul în anul 2014 la o scutire în sumă de 2 124 lei anual pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția invalizilor din copilărie, pentru care scutirea a constituit 9 516 lei anual (art. 35 alin. (1) din CF). Drept persoană întreținută este considerată persoana care întruneşte toate cerințele de mai jos:
 1. este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiații) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală;
 2. a obținut pe parcursul anului 2014 un venit ce nu depăşeşte suma de 9 516 lei anual (art. 35 alin. (2) din CF).
Concomitent, informăm că, la determinarea venitului obținut de persoana întreținută pe parcursul anului urmează de ținut cont de veniturile obținute de către persoana întreținută din orice sursă de venit (atît cele impozabile, cît şi cele neimpozabile) (pct. 13 din Anexa nr. 2 la Regulament). De asemenea, menționăm că, potrivit prevederilor pct. 19 din Anexa nr. 2 la Regulament, indiferent de faptul dacă contribuabilul beneficiază de scutirea personală sau o transmite soțului (soției) acesta, continuă să beneficieze de scutirea pentru persoanele întreținute în condițiile prevăzute la art. 35 alin. (2) din CF. Prin urmare, în cazul în care persoana fizică va avea la întreținere persoane, care vor întruni cumulativ toate cerințele specificate mai sus (art. 35 alin. (2) din CF), aceasta va avea dreptul la scutirea pentru persoanele întreținute, indiferent de faptul dacă ea beneficiază de scutirea personală sau o transmite soțului (soției). În același timp, comunicăm că, persoana fizică poate, pe parcursul anului, obține (pierde) dreptul la careva scutiri prevăzute de legislație, totodată, la completarea Declarației, mărimea scutirilor utilizate de persoana fizică urmează a fi indicată în cuantum întreg fără a fi divizate sau folosite parțial. De exemplu, în cazurile în care contribuabilul, pe parcursul perioadei declarate a beneficiat de scutirea personală şi de scutirea acordată soției (soțului), iar, conform rezultatelor perioadei declarate, ei au decis ca fiecare să folosească scutirea sa personală, ambii urmează să prezinte declarațiile, în care contribuabilul se dezice de scutirea acordată soției (soțului), de care a beneficiat pe parcursul perioadei declarate, iar soția (soțul) contribuabilului indică scutirea sa personală (scutirea va fi indicată în cuantum întreg).
author icon

Marina Cravcenco

Monitorul fiscal FISC.md Nr.24 2015


Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

3202 vizualizări

Data publicării:

09 Martie /2015 12:15

Domeniu:

Impozitul pe venit

Etichete:

impozit pe venit | scutiri | persoana fizică | scutirea personală

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon