14
09 2016
1743

Compania rezidentă platitoare de TVA primește un grant nerambursabil de la BERD, organizație nerezidentă, pentru procurarea unui soft. Care sînt obligațiunile fiscale ale companiei rezidente? Cum se reflectă în contabilitate grantul nerambursabil primit prin transfer bancar?

Evidența contabilă a unui grant nerambursabil primit prin transfer bancar de către o entitate plătitoare de TVA se ține separat de celelalte operațiuni economice, ca evidența mijloacelor cu destinaţie specială a căror utilizare este condiţionată de realizarea unor misiuni speciale (procurarea unui soft). Operațiunile aferente mijloacelor cu destinaţie specială se înregistrează astfel:
  1. Primirea grantului se contabilizează – ca majorare concomitentă a numerarului (Dt 242 sau243) și a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială curente (Ct 425);
  2. Procurarea şi punerea în funcţiune a softului se contabilizează – ca majorare concomitentă a imobilizărilor necorporale (Dt 111 sau 1125) şi a datoriilor comerciale (Ct 521);
  3. Achitarea datoriei faţă de furnizor pentru soft se contabilizează – ca diminuare concomitentă a datoriilor comerciale (Dt 521) şi a numerarului (Ct 242 sau 243);
  4. Totodată utilizarea mijloacelor cu destinaţie specială se contabilizează – ca diminuare a finanţărilor şi încasărilor cu destinaţie specială (Dt 425) şi majorare a fondului de active imobilizate (Ct 3411);
  5. Calcularea amortizării softului se contabilizează – ca diminuare a fondului de active imobilizate (Dt 3411) şi majorare a amortizării programelor informatice (Ct 1135).
Ceea ce ține de obligațiunile fiscale ale conpaniei rezidente, putem mentiona, că daca acest grant este în lista împrumuturilor și granturilor indicate în Anexa 2 la HG nr.246 din 08.04.2010, atunci softul procurat este scutit de plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale și se impozitate la cota zero a TVA.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.