20
05 2013
2468

Este obligat sau nu contribuabilul - întreprindere municipală care prestează servicii comunale, să calculeze T.V.A. de la serviciile comunale prestate conform contractului încheiat cu Primăria, care are calitatea de fondator la întreprindere municipală?

Î.M. „XXX” a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun. Bălţi, intervenienţi accesorii Consiliul mun. Bălţi şi Primăria mun. Bălţi cu privire la contestarea actului administrativ. Din materialele cauzei s-a constatat că în luna februarie anului 2010 Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun. Bălţi a efectuat un control fiscal documental privind respectarea legislaţiei fiscale de către Î.M. „XXX” pentru perioada 01 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2008 a impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător, şi pentru perioada 01 ianuarie 2007 - 30 noiembrie 2009 - corectitudinea calculării T.V.A. şi altor impozite. În rezultatul controlului s-a constatat neachitarea de Î.M. „XXX” a T.V.A. în suma de 1 280 536 lei pentru prestarea serviciilor de repararea şi deservirea sistemelor de drenaj de cartier, a obiectelor de protecţie civilă, testarea şi certificarea ascensoarelor din blocurile locative, amenajarea terenurilor de uz comun din interiorul carterelor, reparaţia caselor în care locuiesc persoanele vulnerabile, evidenţa de paşaport a populaţiei şi alte lucrări în baza contractelor încheiate cu Primăria mun. Bălţi în fiecare an fiscal. Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie notează că lucrările din acest capitol au fost efectuate în baza contractelor de prestăriservicii încheiate cu Primăria mun. Bălţi pentru perioada anilor 2007 - 2009, în care Î.M. „XXX” este executor, iar Primăria mun. Bălţi este beneficiar. În aceste circumstanţe Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie menţionează că serviciile prestate nu sunt scutite de T.V.A. şi nu cad sub incidenţa prevederilor art. 103 alin. (l) pct. 16 Cod fiscal, care stabilesc că T.V.A. nu se aplică la livrările de mărfuri, servicii efectuate de către subiecţii impozabili, ce constituie rezultatul activităţii lor de întreprinzător pentru serviciile comunale acordate populaţiei. Prin urmare, norma menţionată mai sus stabileşte expres că beneficiarul trebuie să fie populaţia şi nu autoritatea publică locală. În acelaşi timp, Î.M. „XXX” este înregistrat ca subiect al impunerii cu T.V.A. din data de 26.06.1998. Mai mult ca atît, Î.M. „XXX” a efectuat lucrări care sunt obiect al contractelor încheiate cu Primăria mun. Bălţi, prevăzute şi în Anexa nr. 3 al Regulamentului aprobat prin Hot. Guv. nr. 191 din 19.02.2002, care prevede Lista lucrărilor de deservire tehnică şi reparaţie a blocurilor locative, finanţate de la bugetele locale şi include în costul lor şi T.V.A. Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie conchide că serviciile prestate de Î.M. „XXX”, aflat la autogestiune, reprezintă rezultatul activităţi de întreprinzător şi constituie obiect al impunerii cu T.V.A.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.