08
06 2016
1527

Este permisă activarea în baza patentei a meșteșugăritului la domiciliu? Permite patenta vînzarile online?

Conform p.1 art. 5 al Legii cu privire la locuinţe Nr. 75 din din 30 aprilie 2015 (publicată la 29 mai 2015 în MO Nr. 131-138) locuinţele sînt destinate pentru domicilierea persoanelor. În conformitate cu prevederile Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, genurile de activitate pentru care este necesară deținerea autorizațiilor autorităților administrației publice locale sunt specificate în Anexa la această Lege. Drept urmare, solicitanții/titularii patentei pentru genul de activitate confectionarea articolelor mesteșugarești de artă populară (artizanat) si vînzarea lor, cu exceptia vînzarii la expozitii si licitații (poziția 2.30 din Anexa la Legea nr. 93-XIV), la cererea de eliberare a patentei sau prelungire a termenului ei de valabilitate, vor anexa și copia autorizației eliberate de către autoritatea administrației publice locale, în a cărei rază teritorială solicitantul/titularul patentei dorește să își desfășoare activitatea. Reieșind din cele expuse, comercializarea, atît cu ridicata, cît și cu amănuntul a articolelor meșteșugărești de artă populară (artizanat) la domiciliu, fără deținerea autorizației eliberate de către autoritatea administrației publice locale, în a cărei rază teritorială solicitantul/titularul patentei dorește să își desfășoare activitatea, nu se permite. În baza patentei de întreprinzător pot fi practicate genurile de activitate specificate în anexa la Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15 iulie 1998, care actualmente nu specifică astfel de jen de activitate cum ar fi vînzările online.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.