20
05 2013
3778

Facturile fiscale, eliberate pentru „livrările cu titlu gratuit”, a căror valoare impozabilă depăşeşte 100 mii lei, urmează a fi reflectate în Registrul general electronic al facturilor fiscale?

Obligaţia de înregistrare a facturii fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale este stabilită de art. 1181 din Codul fiscal. Potrivit alineatului (1) al articolului menţionat, factura fiscală eliberată se supune înregistrării în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte plafoanele stabilite.

În conformitate cu art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal,drept obiect al impunerii cu T.V.A. se califică livrarea de mărfuri de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul rezultatulactivităţii de întreprinzăror în Republica Moldova.

În acest context, art. 93 pct. 3) din Codul menţionat,defineşte livrarea de mărfuri ca transmitere a dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, achitarea salariului în expresie naturală, prin alte plăţi în expresie naturală.
Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați

Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul:

Electronic

1299 lei

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.