04
07 2018
2061

Impozitarea creşterii de capital la vânzarea cotei în capitalul social

Entitatea X cumpăra de la persoana fizica nerezidenta (Fondatorul) cota parte de 100% din capitalul social a entității Y rezidenta a RM. Apare obligația entității X de a retine impozitul la sursa de plata de la persoana nerezidentă şi în ce mărime? În conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, veniturile, sub formă de creştere de capital, obţinute din vânzarea proprietăţii, alta decât proprietatea imobiliară (cu excepţia stocurilor de mărfuri şi materiale), dacă cumpărătorul este rezident, determinate conform art. 39-41 din CF, reprezintă surse de venit obținute în Republica Moldova. Potrivit art. 73 alin. (3) din CF, veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art.71, care nu ţin de o reprezentanţă permanentă în RM, urmează a fi supuse impunerii la sursa de plată potrivit art. 91, fără dreptul la deduceri, cu excepţia veniturilor menţionate la alin.(4). Astfel, persoana rezidentă urmează să determine creșterea de capital, potrivit art. 39-41 din CF, la prezentarea documentelor confirmative privind baza valorică a activului de capital și să rețină impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de 12% din suma creșterii de capital aferent cotei părți realizat de către nerezident. Concomitent, potrivit prevederilor art. 4 alin.(1) din CF, dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care RM este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decât cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional. Pentru a beneficia de prevederile tratatelor internaţionale, nerezidentul are obligaţia de a prezenta plătitorului de venit, până la data achitării venitului, un certificat de rezidenţă eliberat de autoritatea competentă din statul său de rezidenţă în conformitate cu art.793 din CF.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.