12
10 2016
1304

În urma inventarierii dispozitivelor publicitare din oraș, intervenim cu rugămintea să ne explicați corectitudinea determinării subiecților impunerii. În situația în care titularii de patentă dispun și ei de dispozitive publicitare sau/și persoane fizice neînregistrate în calitate de întreprinzător, care este modul corect de impozitare a acestora?

Prin modificările operate în art. 288 pct. 8, art. 290 lit. q), art. 291 alin. (1) lit. q) din CF prin Legea nr. 138 din 17 iunie 2016 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative (MO nr. 184-192 (5617-5625)), începând cu 1 iulie 2016, expres sunt expuse noțiunea ce tine de dispozitiv publicitar, cine este subiectul impunerii și care este baza impozabilă, după cum urmează:
  • dispozitiv publicitar prezintă sistem de comunicare vizuală pentru plasarea publicităţii exterioare, cum ar fi afișele, panourile, standurile, instalațiile şi construcțiile (situate separat sau suspendate de pereții şi de acoperișurile clădirilor), firmele tridimensionale, firmele luminoase, tablourile electromecanice şi electronice suspendate, alte mijloace tehnice;
  • subiecți ai impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare sunt persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător şi persoanele juridice, care deţin în posesie/folosință sau sunt proprietari ai dispozitivelor publicitare;
  • obiect al impunerii cu taxa pentru dispozitivele publicitare constituie suprafața feței (fețelor) dispozitivului publicitar pe care se amplasează publicitatea exterioară.
Pornind de la prevederile art. 5 pct. 7) din CF, forma organizatorico-juridică prin care persoana fizică, înregistrată în modul stabilit prin Legea cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992, desfășoară activitate de întreprinzător fără a constitui o persoană juridică, este întreprinderea individuală. Totodată, desfășurarea activității de întreprinzător în baza patentei de întreprinzător, în conformitate cu prevederile Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15 iulie 1998, presupune desfășurarea activității printr-un sistem simplificat de înregistrare, impozitare, evidență şi de dări de seamă şi nu impune înregistrarea de stat a titularului acesteia şi primirea licenţei. Respectiv, persoanele fizice care nu sunt înregistrate în calitate de întreprinzători (inclusiv şi titularii de patentă), în conformitate cu prevederile Legii nr. 845-XII, nu apar în calitate de subiecți ai impunerii cu taxa de plasare/amplasare a publicității (reclamei).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.