20
05 2013
2564

În anul 2008 compania a procurat un camion, cu valoarea căruia a fost majorat capitalul social al întreprinderii.

La momentul procurării, în temeiul art. 103 alin. (1) pct. 23) din Codul fiscal, livrarea acestuia a fost scutită de T.V.A. Pînă la finele anului 2012 pentru mijlocul de transport a fost calculată uzura, valoarea de bilanț fiind egală cu zero. La moment se examinează posibilitatea de comercializare a camionului. Livrarea în cauză va fi una scutită sau impozabilă cu T.V.A.? Ce document urmează a fi întocmit? În conformitate cu art. 95 alin. (1) și art. 93 pct. 3) și pct. 6) din Codul fiscal, transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor prin comercializarea lor, schimb, transmitere gratuită, transmitere cu plată parţială, …, cu excepţia celor scutite de T.V.A., de subiecţii impozabili reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova, constituie obiectul impunerii cu T.V.A. Prin urmare, în contextul celor menţionate, livrarea autocamionului, procurarea căruia anterior a fost scutită de T.V.A. în temeiul art. 103 alin. (1) pct. 23) din Codul fiscal, reprezintă o livrarea impozabilă, pentru care T.V.A. se aplică pe principii generale. Totodată, este remarcat, că valoarea impozabilă a livrării impozabile a activelor supuse uzurii, potrivit art. 97 alin. (5) din Codul fiscal, aceasta o reprezintă valoarea cea mai mare din valoarea lor de bilanţ și valoarea de piaţă. Prin urmare, dacă valoarea de bilanţ a camionului este zero, valoarea impozabilă a acestei livrări o va constitui valoarea de piaţă2a. Potrivit prevederilor art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză.
2a Potrivit art. 5 pct. 6) din Codul fiscal, 6) Preţ de piaţă, valoare de piaţă este preţul mărfii, serviciului, format prin interacţiunea cererii și ofertei pe piaţa comerţului cu ridicata a mărfurilor, serviciilor identice, iar în cazul lipsei mărfurilor, serviciilor identice – în urma tranzacţiilor încheiate între persoanele ce nu sînt coproprietari sau persoane interdependente pe piaţa respectivă a comerţului cu ridicata. Tranzacţiile între coproprietari sau persoanele inter-dependente pot fi luate în considerare numai cu condiţia că interdependenţa acestor persoane nu a influenţat rezultatul tranzacţiei. Drept surse de informaţie despre preţurile de piaţă, la momentul încheierii tranzacţiei, servesc:
  1. informaţia organelor de stat de statistică și a organelor care reglementează formarea preţurilor; iar în cazul lipsei acesteia –
  2. informaţia despre preţurile de piaţă, publicată în presă sau adusă la cunoștinţa opiniei publice prin intermediul mijloacelor de informare în masă; iar în cazul lipsei acesteia –
  3. informaţia oficială și/sau dată publicităţii despre cotările bursiere (tranzacţiile care au avut loc) la bursa cea mai apropiată de sediul (domiciliul) vînzătorului (cumpărătorului), iar în cazul lipsei tranzacţiilor la bursa menţionată ori comercializării (procurării) la o altă bursă – informaţia despre cotările bursiere ce au avut loc la această altă bursă, precum și informaţia despre cotările valorilor mobiliare de stat și ale obligaţiunilor de stat.
Contribuabilul are dreptul să prezinte organelor fiscale informaţia, din alte surse, despre preţurile de piaţă la momentul transmiterii mărfurilor, serviciilor, iar organele fiscale au dreptul să folosească informaţia prezentată dacă există motive de a o considera veridică.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.