Întrebări și răspunsuri

În baza căror documente persoana fizică urmează să completeze Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08)?

25 martie — termenul limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente. În conformitate cu prevederile art. 92 alin. (4) din CF, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanță conform art. 5 pct. 20) din CF, reprezentanță permanentă, instituție, organizație, inclusiv orice autoritate publică şi instituție publică, care sînt obligate să rețină impozitul în conformitate cu art. 88-90 şi 91 din CF, sînt obligate, pînă la 1 martie al anului fiscal imediat următor celui în care au fost efectuate plățile, să prezinte beneficiarului acestor plăți informații privind tipul venitului achitat, suma acestuia, suma scutirilor acordate conform art. 33-35 din CF, suma deducerilor prevăzute la art 36 alin. (6) şi (7) din CF, precum şi suma impozitului reținut, în cazul reținerii. Prin urmare, la completarea Declarației persoana fizică va utiliza datele din Informația privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reținut din aceste venituri (aprobată prin anexa nr. 5 la Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin HG nr. 697 din 22.08.2014), care se eliberează de către plătitorul veniturilor. Totodată, menționăm că, veniturile obținute pe parcursul anului fiscal, de către persoana fizică, sînt supuse declarării, indiferent de faptul dacă ele sînt sau nu confirmate prin informația respectivă. Prin urmare, persoana fizică urmează să indice în Declarație toate veniturile obținute de către aceasta pe parcursul anului 2014, inclusiv veniturile din care, din anumite motive, nu au fost efectuate reținerile sau cele care au fost obținute de la persoane fizice-cetățeni, care, potrivit legislației în vigoare, nu au obligația de a reține impozitul pe venit la sursa de plată.
author icon

Marina Cravcenco

Monitorul fiscal FISC.md Nr.24 2015


Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

2574 vizualizări

Data publicării:

09 Martie /2015 14:28

Domeniu:

Impozitul pe venit

Etichete:

documente | persoana fizică | declaraţia | impozit pe venit

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon