20
05 2013
2166

În luna aprilie o companie procură un mijloc fix, cu valoarea cărui se intenționează de a se mări valoarea capitalului statutar al întreprinderii. Pentru această livrare furnizorul va calcula T.V.A., sau livrarea respectivă nu constituie obiect al impunerii cu T.V.A.?

În conformitate cu art. 95 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, livrare mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova constituie obiectul impunerii cu T.V.A. Potrivit art. 93 p. 3) și p. 6) din Codul fiscal, livrare de mărfuri impozabilă cu T.V.A. reprezintă transmiterea dreptului de proprietate asupra acestora, excepţie făcînd livrările scutite de T.V.A. Este de menţionat, că pînă la 01.01.2013 legislaţia fiscală stabilea în calitate de facilitate scutirea de T.V.A. pentru activele destinate includerii în capitalul statutar (social), în temeiul art. 103 alin. (1) pct. 23)1a din Codul fiscal. Livrările care nu constituie obiect al impunerii cu T.V.A. sunt expres stabilite de art. 95 alin. (2) din Codul fiscal, fără a se face referinţă către livrările destinate includerii în capitalul statutar. Astfel, în contextul abrogării facilităţii de la art. 103 alin. (1) pct. 23) din Codul fiscal, livrarea activelor destinate includerii în capitalul statutar (social) reprezintă o livrare impozabilă pe principii generale.
1a Pînă la 01.01.2013, în temeiul art. 103 alin . (1) pct. 23) din Codul fiscal, livrarea activelor materiale a căror valoare depășește 6 000 lei pentru o unitate și a căror termen de exploatare depășește un an, destinate includerii în capitalul statutar (social) în modul și în termenele prevăzute de legislaţie era scutită de T.V.A. Modul de aplicare a facilităţii fiscale respective se stabilea prin regulamentul aprobat de Hotărîrea Guvernului nr. 102 din 30.01.2007

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.