20
05 2013
2031

În luna octombrie 2010 întreprinderea a procurat un automobil nou Lexus, cu capacitatea motorului de 4608 cm cubi şi tot în aceeaşi lună a achitat taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

În anul 2011, la expirarea testării tehnice, de asemenea a fost achitată taxa respectivă şi trecută testarea tehnică. La data de 21.11.2012 întreprinderea a achitat taxa respectivă pentru acest mijloc de transport în mărime de 2 304 lei. Însă testarea tehnică a acestuia nu s-a realizat, deoarece în paşaportul tehnic a fost identificată o eroare, acesta fiind schimbat doar la data de 23.01.2013. Ulterior, la data de 23.01.2013 stația de testare tehnică a refuzat efectuarea acesteia, pe motiv că nu a fost achitată taxa. Solicităm să explicați dacă au fost corecte acțiunile stației de testare tehnică vizavi de înaintarea acestui refuz sau nu? În conformitate cu prevedeile art. 340 alin. (1) al Codului fiscal, perioada fiscală în cazul taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova este anul calendaristic, iar potrivit alin. (2), taxa se achită pentru perioada fiscală printr-o plată unică și în volum deplin, cu excepţia cazului în care este vorba de mijloace de transport supuse testării tehnice de două ori pe an. Potrivit alin. (3) al aceluiași articol, subiecţii impunerii achită taxa:
  1. la data înmatriculării de stat a autovehiculului;
  2. la data înmatriculării de stat curente a autovehiculului, dacă pînă la această dată taxa nu a fost achitată;
  3. la data efectuării testării tehnice obligatorii anuale a autovehiculului, dacă pînă la această dată taxa nu a fost achitată.
Totodată, ţinem să menţionăm că, reieșind din prevederile art. 341 alin. (10) al Codului fiscal, taxa se achită indiferent de rezultatele testării tehnice obligatorii. Dacă, în urma testării tehnice obligatorii, autovehiculul a fost interzis în exploatare, taxa nu se restituie. În cazul în care taxa a fost achitată și autovehiculul nu a trecut testarea tehnică obligatorie din cauza necorespunderii lui normelor stabilite, la supunerea repetată a autovehiculului testării tehnice obligatorii în aceeași perioadă fiscală de gestiune, taxa nu se achită. În contextul celor expuse, ţinem să menţionăm că, întrucît pentru perioada fiscală aferentă anului 2012 contribuabilul nu a calculat și nu a achitat anterior datei de 21.11.2012 taxa respectivă, aceasta nu poate stinge obligaţia aferentă perioadei anului 2013. Astfel, ţinînd cont de faptul că unitatea de transport a fost supusă testării tehnice în perioada fiscală aferentă anului 2013, achitarea taxei respective urmează să fie efectuată în volum deplin pentru perioada fiscală respectivă, cu aplicarea cotelor în vigoare din 11.01.2013.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.