Întrebări și răspunsuri

Întreprinderea în baza contractului prestează servicii de programare nerezidenților.

Fiind calificate ca export de servicii, în conformitate cu art. 104 alin. a) din Codul Fiscal, acestea se impun cu T.V.A. la cota zero. Ţinînd cont de prevederile art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, pentru aceste servicii nu avem obligația de eliberare a facturii fiscale. Pentru asigurarea constatării venitului în evidența contabilă şi a documentării tranzacției economice compania poate să elibereaze invoice (factura) beneficiarului de servicii (nerezident)?. Ţinînd cont de obligațiile stabilite de art. 1181 din Codul fiscal, privind înregistrarea facturii fiscale în Registrul electronic al facturilor fiscal, trebuie de înregistrat în Registrul dat invoiceul? Pentru determinarea regimului fiscal de aplicare a T.V.A. pentru serviciile prestate de către un rezident al Republicii Moldova unui nerezident, urmează a fi stabilit locul livrării. În acest sens, Codul fiscal, la articolul 111 „Locul livrării serviciilor”, acordă stipulări exprese, indicînd concret serviciul și locul unde se va considera acesta ca livrat, iar pentru serviciile care nu sînt indicate – locul fiind stabilit ca locul sediului persoanei ce acordă serviciul (alineatul (2) al art. 111 din Codul fiscal). Astfel, în temeiul art. 111 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, pentru serviciile ce se referă la computere și la activităţile conexe, acordate prin intermediul mijloacelor electronice, în conformitate cu subsecţiunea 72 a Clasificatorului activităţilor din economia Moldovei din 28 iunie 1994, aprobat prin Hotărîrea Departamentului Moldova Standard nr. 694-ST din 9 februarie 2000, locul prestării îl constituie sediul, iar în cazul în care acesta lipsește – domiciliul sau reședinţa beneficiarului. În contextul celor expuse, în cazul în care un rezident al Republicii Moldova acordă servicii care se referă la computere, unui rezident al Republicii Moldova, atunci, în conformitate cu prevederile art. 93 pct. 11 și art. 111 alin.(1) lit. e) din Codul fiscal, reprezintă export de servicii care conform prevederilor art. 104 lit. a) din Codul fiscal, se impozitează T.V.A. la cota zero. Potrivit prevederilor art. 117 alin. (1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art. 108, cu excepţia cazurilor prevăzute de Codul fiscal. Factura fiscală nu se eliberează pentru livrările impozitate conform art. 104 lit. a) din Codul menţionat. Potrivit art. 104 lit. a) din Codul fiscal, la cota zero a T.V.A. se impozitează mărfurile, serviciile pentru export și toate tipurile de transporturi internaţionale de mărfuri (inclusiv de expediţie) și pasageri, precum și serviciile operatorului aerodrom (aeroport), de comercializare a biletelor de călătorie în trafic internaţional, de deservire la sol a aeronavelor, inclusiv de livrare a combustibilului și a mărfurilor la bordul aeronavei, de securitate aeronautică și de navigaţie aeriană, aferente aeronavelor în trafic internaţional. Prin urmare, pentru livrările destinate la export nu se eliberează factura fiscală. Potrivit prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea contabilităţii nr. 113 din 27.04.2007 pentru operaţiunile de export-import al activelor și serviciilor, drept documente primare pot fi utilizate documentele aplicate în practica internaţională sau cele prevăzute de contract. În corespundere cu prevederile art. 1181 din Codul fiscal, începînd cu 1 ianuarie 2013, factura fiscală eliberată în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depășește suma de 50 000 lei, se supune înregistrării obligatorii de către furnizor în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în forma și în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Astfel, obligaţia de înregistrarea în Registrul general electronic al facturilor fiscale este doar pentru facturile fiscale eliberate, fără a avea implicaţii și asupra altor documente.
author icon

Olga Golban

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

4354 vizualizări

Data publicării:

31 Mai /2013 15:24

Domeniu:

T.V.A.

Etichete:

T.V.A

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon