20
05 2013
2295

La începutul anului 2012 soțul a beneficiat de o scutire suplimentară, transmisă în folosul său de către soție în baza cererii depuse. Pe parcursul acestui an soția a ieșit din concediu de maternitate la locul de muncă de bază, unde, la fel, s-a folosit parțial de scutirea personală pe care a transmis-o anterior soțului.

Vă rugăm să ne explicați dacă în situația dată la soți apare obligația de prezentare a declarației privind impozitul pe venit, în cazul în care aceștia au obținut venit sub formă de salariu doar la un singur loc de muncă? În conformitate cu prevederile art. 34, alin (1) din Codul Fiscal, persoana fizică rezidentă aflată în relaţii de căsătorie are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 8 640 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală. Totodată, menționăm că persoana fizică rezidentă, aflată în relaţii de căsătorie cu orice persoană specificată la art. 33 alin. (2) din Codul Fiscal, are dreptul la o scutire suplimentară în sumă de 13 560 lei anual, cu condiţia că soţia (soţul) nu beneficiază de scutire personală. Este necesar de accentuat că, potrivit prevederilor p. 18 din Anexa Nr. 2 la Hotărîrea Guvernului Nr. 77 din 30.01.2008, suma scutirilor personale anuale prevăzute la alin. (1) și (2) art. 33 din Codul Fiscal se transmit în cuantum întreg, fără a fi divizate între contribuabil şi soţia (soţul) acestuia. Notăm că, într-adevăr, în baza prevederilor art. 83, alin. (2), lit. b) din Codul Fiscal, declarația privind impozitul pe venit obținut în anul 2012 urmează să fie prezentată de către persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini și apatrizii, inclusiv membrii societăţilor și acţionarii fondurilor de investiţii), care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar obţin venit impozabil sub formă de salariu, ce depășește suma de 25 200 lei pe an, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă. Însă, declarația privind impozitul pe venit trebuie să fie prezentată și de către persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor și acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului. Așadar, deoarece soția-rezident a transmis scutirea sa personală soțului, aceasta nu mai avea dreptul de a beneficia de scutirea sa personală, și, prin urmare, la soție a apărut obligația de a prezenta declarația cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2012 (Forma CET08) întrucît ea are obligații privind achitarea impozitului pe venit. De asemenea, atenționăm că în cazurile în care pe parcursul perioadei declarate contribuabilul a beneficiat de scutirea personală și de scutirea acordată soţiei (soţului), dar, conform rezultatelor perioadei declarate, ei au decis ca fiecare să folosească scutirea sa personală, ambii urmează să prezinte declaraţiile cu privire la impozitul pe venit, în care contribuabilul se dezice de scutirea acordată soţiei (soţului), de care a beneficiat pe parcursul perioadei declarate, iar soţia (soţul) contribuabilului indică scutirea sa personală.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.