31
05 2013
1637

Organul fiscal în cadrul controlului fiscal efectuat la întreprinderea A la data de 28 octombrie – 2 noiembrie 2012 a stabilit lipsa de mărfuri în sumă totală de 1 mil. lei.

Inventarierea mărfurilor a fost inițiată de organul fiscal de comun cu contribuabilul la 28 octombrie 2012 și finalizată la 30 octombrie 2012. Luînd în considerație că la contribuabil au mai fost verificate unele obligații, controlul s-a finalizat la data de 2 noiembrie 2012. Care sunt obligațiile fiscale în partea ce ține de T.V.A. vis a vis de bunurile stabilite lipsă în cadrul inventarierii. Care sunt consecințele neexecutării în termen a acestor obligații? Conform art. 102 alin.(4) Cod fiscal, suma T.V.A., achitată sau care urmează a fi achitată, pe valorile materiale, serviciile procurate care nu sînt folosite pentru desfășurarea activităţii de întreprinzător, pe valorile materiale procurate, care în procesul activităţii de întreprinzător au fost sustrase sau au constituit pierderi supranormativ, conform legislaţiei, precum și pe valoarea care nu a fost supusă uzurii a mijloacelor fixe casate, nu se trece în cont și se raportează la cheltuielile perioadei. Astfel, valoarea T.V.A., aferentă bunurilor depistate lipsă în cadrul inventarierii, urmează a fi scoasă de la trecerea în cont în luna în care aceste bunuri au fost depistate lipsă, astfel pentru perioada fiscală octombrie 2012 contribuabilul urma să-și ajusteze T.V.A. aferentă bugetului. În situația în care contribuabilul în darea de seamă fiscală aferentă T.V.A. pentru perioada fiscală octombrie 2012 nu-și scoate de la trecerea în cont a T.V.A., și, respective, lasă această trecere în cont și pentru perioadele următoare, organul fiscal în cadrul verificării dării de seamă fiscale aferentă T.V.A. pentru perioada fiscală octombrie 2012 va califica acest fapt ca diminuare a taxelor prin prezentarea către organul fiscal a unei dări de seamă fiscale cu informaţii sau date neveridice ce se sancționează, conform art. 261 alin. (4) Cod fiscal, cu amendă egală cu 30% din suma diminuării. Astfel, în situația în care inventarierea s-a finalizat în luna octombrie 2012, T.V.A. aferentă bunurilor depistate lipsă urmează a fi scoasă de la trecerea în cont tot în luna octombrie 2012 și nu în darea de seamă fiscală aferentă lunii în care s-a finalizat controlul fiscal – noiembrie 2012, deoarece în situația în care acest lucru nu va fi făcut de către contribuabil în luna finalizării inventarierii – octombrie 2012, contribuabilul riscă sancționare pentru darea de seamă prezentată pentru luna octombrie 2012, conform art. 261 alin. (4) Cod fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.