13
10 2016
2331

Persoanele care sunt la pensie și în afară de pensie au și alte venituri sub formă de salariu, acte de achiziție la sfârșitul anului trebuie să prezinte declarația privind impozitul pe venit și să achite impozitul la stat?

Inițial este necesar de menționat că potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) lit. b) din CF, obiect al impunerii pentru persoanele fizice rezidente cetăţeni ai Republicii Moldova care nu desfăşoară activitate de întreprinzător este venitul obținut din orice surse aflate în Republica Moldova, inclusiv facilităţile acordate de angajator, precum şi din orice surse aflate în afara Republicii Moldova pentru activitatea în Republica Moldova, cu excepţia deducerilor şi scutirilor la care au dreptul. În conformitate cu prevederile art. 20 lit. a) din CF, anuităţile sub formă de drepturi de asigurări sociale achitate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi drepturi de asistenţă socială achitate din bugetul de stat, specificate de legislaţia în vigoare, constituie sursă de venit neimpozabilă și nu se includ în venitul brut al contribuabilului. Astfel, pensia primită de persoana fizică cetățean nu se impune cu impozit pe venit și nu urmează a fi declarată. Cât privește venitul sub formă de salariu, informăm că sursele de venit impozabile sunt expuse în art. 18 din CF. Potrivit prevederilor art. 18 lit. c) din CF, plăţile pentru munca efectuată şi serviciile prestate (inclusiv salariile), facilităţile acordate de angajator, onorariile, comisioanele, primele şi alte retribuţii similare, reprezintă sursă de venit impozabilă ce urmează a fi inclusă în venitul brut al contribuabilului și supusă impozitării potrivit modului general stabilit. Totodată, informăm că categoria de persoane fizice cetățeni care au obligația de a depune declarația cu privire la impozitul pe venit sunt enumerați în art. 83 alin. (2) din CF la care pot fi atribuiți:
  • persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care au obligaţii privind achitarea impozitului;
  • persoanele care practică activitate profesională, indiferent de prezenţa obligaţiei privind achitarea impozitului;
  • persoanele fizice rezidente (cetăţenii Republicii Moldova, cetăţenii străini şi apatrizii, inclusiv membrii societăţilor şi acţionarii fondurilor de investiţii) care nu au obligaţii privind achitarea impozitului, dar:
- obţin venit impozabil din surse altele decât salariul, cu excepţia cazurilor în care obţin venituri impozabile doar din plăţile primite conform art.90 din CF, care depăşeşte suma scutirii personale de 10 128 lei pe an, acordate conform art.33 alin.(1) din CF; - obţin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte suma de 29 640 lei pe an, cu excepţia persoanelor fizice care obţin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă; - obţin venituri impozabile atât sub formă de salariu, cât şi din orice alte surse, a căror sumă totală depăşeşte 29 640 lei pe an; - obţin venit impozabil care depăşeşte suma de 29 640 lei pe an doar din plăţile primite conform art.90 din CF; - direcţionează un cuantum procentual din impozitul pe venit calculat anual la buget. Prin urmare, în cazul în care persoana fizică cetățean se regăsește în una din categoriile expuse mai sus aceasta va fi obligată nu mai târziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit în modul general stabilit. În același timp, menționăm că potrivit prevederilor legislației în vigoare actele de achiziție a mărfurilor este un formular tipizat care se întocmește de către entitate în cazul achiziţiei mărfurilor (valorilor, bunurilor, inclusiv produselor agricole) de la persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător (cetăţeni), care la rândul său deține și rubrica „rețineri” unde se indică suma reţinerilor la buget. Reținerile impozitului pe venit din plățile efectuate de agent economic în folosul persoanei fizice cetățean pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură se impozitează potrivit prevederilor art. 901 alin. (35) din CF. Potrivit prevederilor articolului menționat persoanele specificate la art.90 din CF reţin un impozit în mărime de 2% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), pe veniturile obţinute de către acestea aferente livrării producţiei din fitotehnie şi horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor şi a produselor derivate din nuci, şi a producţiei din zootehnie în formă naturală, în masă vie şi sacrificată, cu excepţia laptelui natural. În același timp, reținerile impozitului pe venit în temeiul articolului 901 din CF, se consideră reţinere finală a impozitului pe venit și scuteşte beneficiarul câștigurilor şi veniturilor specificate de la includerea lor în componența venitului brut al contribuabilului, precum şi de la declararea acestora.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.