11
05 2016
1363

Se permite oare desfăşurarea activităţii de întreprinzător, şi anume comercializarea borcanelor, în baza patentei de întreprinzător?

Conform clasificatorului activităţilor din Economia Moldovei (CAEM Rev. 2) aprobat şi pus în aplicare de la 01 ianuarie 2010 prin Hotărîrea Biroului Naţional de Statistică nr. 20 din 29 decembrie 2009, vînzarea cu amănuntul a produselor din sticlă (clasa 47.52) sunt atribuite la comerţul cu amănuntul al altor produse casnice (grupa 47.5). Concomitent, menţionăm că, conform art.18 pct. 4 lit. (k) a Legii cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93-XIV din 15.07.1998, mărfurile pasibile de comercializare în baza patentei de întreprinzător sunt mărfurile de uz casnic. Reieşind din cele expuse, se permite desfăşurarea activităţii de întreprinzător, şi anume comercializarea borcanelor, în baza patentei de întreprinzător.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.