Întrebări și răspunsuri

Urmează persoana fizică, care pe parcursul anului 2014 a obținut venit sub formă de dobîndă în urma depunerii mijloacelor bănești la conturile bancare, să depună Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08) și să completeze poziția 1.5 „Dobînda” din Declarație?

25 martie — termenul limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente. În conformitate cu prevederile art. 12 pct. 7) din CF, dobîndă, venit sub formă de dobîndă reprezintă orice venit obținut conform creanțelor de orice fel (indiferent de modul întocmirii), inclusiv veniturile de pe depunerile băneşti, veniturile obținute în baza unui contract de leasing financiar. Totodată, potrivit art. 24 alin. (7) din Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal nr. 1164 din 24.04.1997, nu se impozitează, pînă la 1 ianuarie 2020, dobînzile persoanelor fizice rezidente, cu excepția celor înregistrate într-o formă de organizare juridică a activității de întreprinzător, de la depozitele bancare, valorile mobiliare corporative sub formă de obligațiuni şi valorile mobiliare, care sînt instrumente ale pieței monetare, cum ar fi certificatele bancare de depozit şi cambiile bancare, precum şi de la depunerile membrilor pe conturile de economii personale în asociațiile de economii şi împrumut ale cetățenilor amplasate pe teritoriul Republicii Moldova. Prin urmare, persoana fizică, care pe parcursul anului 2014, a obținut venit sub formă de dobîndă de la depunerea mijloacelor bănești la conturile băncii, care este amplasată pe teritoriul Republicii Moldova, aceasta se va considera sursă de venit scutită de impozitare și respectiv nu apare obligația de a fi declarată. Totodată, în cazul în care persoana fizică a obținut venit sub formă de dobîndă, cu excepția celui specificat mai sus, aceasta va fi obligată venitul respectiv să-l declare conform modului general stabilit.
author icon

Marina Cravcenco

Monitorul fiscal FISC.md Nr.24 2015


Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

2768 vizualizări

Data publicării:

10 Martie /2015 10:42

Domeniu:

Impozitul pe venit

Etichete:

persoana fizică | venit | dobînda | impozit pe venit

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon