15
09 2016
784

Vă rog să explicați care sînt aspectele fiscale la donarea mijloacelor bănești de către o entitate unei persoane fizice cu scop de tratament în situații exceptionale (cancer) și care nu sînt achitate în numerar dar transferate direct în contul instituției medicale

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din CF, persoana care face o donaţie sub formă de mijloace băneşti se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate, cu excepţia sumei donate de persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător în partea în care această sumă nu depăşeşte venitul impozabil.

Reamintim că sub noţiunea de persoană se subînţelege orice persoană fizică sau juridică (art. 5 pct. 1) din CF).

Prin urmare, agentul economic care a efectuat o donaţia sub formă de mijloace băneşti se va considera drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate.

Totodată deductibilitatea cheltuielilor agentului economic se apreciază prin prisma prevederilor art. 24 alin. (1) din Codul fiscal, conform cărora se permite deducerea cheltuielilor ordinare şi necesare, achitate sau suportate de contribuabil pe parcursul anului fiscal, exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător.

Noţiunea de cheltuieli ordinare şi necesare este prezentată în Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit, aprobat prin HG nr. 77 din 30.01.2008. Punctul 39 din Regulament prevede că cheltuielile ordinare şi necesare reprezintă cheltuielile caracteristice pentru gestionarea anumitor tipuri de activităţi de întreprinzător, fără de care este imposibil de a face business, care sînt definite atît cu indici calitativi, cît şi indici cantitativi.

Astfel, suma mijloacelor baneşti donate de agentul economic se va permite la deducere în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din CF doar în cazul în care aceasta va fi ordinară şi necesară, achitată sau suportată de către entitate exclusiv în cadrul activităţii de întreprinzător. În caz contrar suma donată nu se va permite la deducere, entitatea urmînd să includă suma dată în venitul brut şi să o impoziteze în modul general stabilit.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.