Știri

Raport privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022.

În anul 2022, Venituri au fost acumulate în sumă de 33 mlrd. 796 mil. 71,0 mii lei, iar cheltuielile au fost executate în sumă de 33 mlrd. 745 mil. 261,1 mii lei.

Anul bugetar (2022) s-a încheiat cu un Excedent în sumă de 50 mil. 809,9 mii lei.

Pe parcursul anului 2022 au fost implementate următoarele politici ale Guvernului în domeniul protecției sociale:

În domeniul asigurării cu pensii:

·        la 1 aprilie 2022 a fost indexate pensiile cu 13,94% pentru 677 100 beneficiari; În urma indexării pensia a crescut în mediu cu 326,30 lei. Odată cu indexarea pensiilor se realizează și majorarea alocațiilor sociale de stat cuantumul cărora depinde de pensia minimă stabilită după indexare. Astfel, majorarea alocațiilor a fost realizată pentru 87 600  beneficiari. Cheltuielile pentru indexarea și majorarea alocațiilor au constituit  2 mlrd. 143,4 mln. lei.

·        Suplimentar indexării, la 1 aprilie 2022 au fost majorate pensiile cu 171,71 lei pentru 651 000 beneficiari, cheltuielile constituind 1 mlrd 15,1 mln lei;

·        În anul 2022 a continuat procesul de reexaminare a pensiilor pentru limită de vîrstă pentru cei care au activat după data ieșirii la pensie minimum 5 ani. Reexaminarea pensiei a fost realizată pentru 29 300 beneficiari, iar cheltuielile pentru plata pensiei reexaminate au constituit  581,1 mln.  lei. Pensia a fost majorată în mediu cu 1785,01 lei.

·        În anul 2022 s-a efectuat reexaminarea pensiei de dizabilitate pentru 510 persoane.  Pensia a fost majorată în mediu cu 1378,05 lei. Cheltuielile pentru plata pensiei reexaminate au constituit 7,8 mln. lei.

·        Începând cu 1 ianuarie 2022 se acordă pensie anticipată pentru carieră lungă. În anul 2022 pensia pentru  carieră lungă, a fost solicită de către 4862 de beneficiari. Mărimea medie a pensiei este de 5891,32 lei. Cheltuielile pentru plata pensiei au constituit 297,3 mln. lei.

 

În domeniul protecției sociale a familiilor cu copii:

·        A fost majorată indemnizația unică la naștere cu 609 lei, astfel fiind stabilit un cuantum de 10068 lei pentru fiecare naștere. În anul 2022, de indemnizație unică la naștere au beneficiat 32 600 copii, cheltuielile constituind  20 mln. lei;

·        Începând cu 01 octombrie 2022 se acordă indemnizația lunară pentru îngrijirea copilului până la vîrsta de 2 ani, tuturor copiilor indiferent de statutul părintelui (asigurat sau neasigurat), în mărime de 1000 lei. Plata indemnizației a fost realizată pentru 65 591 beneficiari, iar cheltuielile au constituit  78,5 mln.  lei;

·        Începând cu 01 octombrie 2022 s-a majorat cu 130 lei sau de la 370 lei până la 500 lei indemnizația lunară de suport pentru creșterea până la vîrsta de 3 ani a copiilor gemeni sau a mai mulți copii născuți dintr-o singură sarcină. Plata acestei indemnizații a fost realizată pentru 3079 copii, iar cheltuielile pentru majorare au constituit 804,1 mii lei.  

·        În anul 2022 a fost instituită o opțiune nouă la acordarea indemnizației pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani și anume ”beneficiere de indemnizație pentru o perioadă de 12 luni în cuantum de 90% din baza de calcul”. Această opțiune a fost solicitată pentru 607 copii, iar cheltuielile au constituit  16,3 mln. lei.

 

 

În domeniul protecției sociale a unor categorii de cetățeni:

·        În contextul comemorării aniversării de 30 de ani de la desfășurarea acțiunilor de luptă de pe Nistru,  participanților la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, li s-a acordat ajutor material unic în mărime de 2500 lei. De ajutor material unic au beneficiat  21 650 persoane, iar cheltuielile au constituit  54 mln.  lei.

·        Pentru participanții la cel de-al doilea război mondial, începând cu 01 mai 2022 a fost majorată cu 300 lei alocația lunară de stat, cuantumul alocației fiind de 1250 lei lunar și a fost achitată pentru 141 beneficiari. Cheltuielile pentru plata  majorării alocației au constituit  341,6 mii lei.

·        Începând cu 22 iulie 2022 de alocație lunară de stat beneficiază și persoanele antrenate de Ministerul Apărării la strângerea munițiilor și a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor în perioada de după acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și a independenței Republicii Moldova. Este o categorie nouă de beneficiari și în anul 2022 prestația a fost acordată pentru 14  beneficiari, iar cheltuielile au constituit  52,5 mii lei.

·        În luna octombrie 2022, 671 956 beneficiarii de pensii și alocații sociale, al căror cuantum nu a depășit 5000 lei au primit un suport financiar unic în mărime de 1500 lei. Cheltuieli pentru plata acestei prestații a constituit 1 mlrd. 9,8 mln. lei.

La compartimentul măsuri de susținere a angajatorilor și salariaților pe perioada pandemiei de COVID-19 au fost achitate:

·        indemnizații salariaților cu copii în cazul suspendării procesului educațional în regim cu prezență fizică – în sumă de 720,8 mii lei, pentru 1033 persoane (mărimea– 765,09 lei). 

·        indemnizații pentru șomajul tehnic - în sumă de 2,1 mil. lei pentru 1367 persoane (mărimea - 1574,52 lei). 

 

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

526 vizualizări

Data publicării:

06 Iunie /2023 10:10

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

cnas | executarea bugetului

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon