Новости

Aplicarea de către ISM a metodelor indirecte la verificarea cazurilor de achitare a plăților salariale fără reflectare în evidența contabilă

La verificarea respectării interdicțiilor legale de achitare a salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă, inspectorul de muncă va putea aplica metode și surse indirecte în baza următorilor indicatori:

 

  • salariul mediu în întreprindere pentru salariați cu activitate similară, cu excepția salariilor managementului de top;
  • salariul mediu pe sector pentru salariați cu activitate similară sau salariul specificat în convenția colectivă la nivel de ramură și/sau contractul colectiv de muncă aplicabile, oricare valoare este mai mare;
  • informații obținute în urma schimbului de date cu autoritățile publice;
  • alte informații stabilite de Guvern.

 

Guvernul, în cadrul ședinței din 7 decembrie 2022, a aprobat proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte normative elaborat de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale în scopul reducerii fenomenul de muncă nedeclarată și a salariului în plic. În afirmația autorilor documentului, aplicarea din 1 ianuarie 2023 a completărilor propuse la Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii va asigura creșterea eficienței activității autorității.

 

Totodată, proiectul prevede și completarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale cu norma conform căreia, în cazul constatării în activitatea angajatorului a utilizării muncii nedeclarate sau a achitării salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă, ISM va sesiza Serviciul Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 10 zile de la data constatării faptelor menționate, pentru întreprinderea măsurilor de conformare benevolă sau forțată. În situațiile în care nu vor fi disponibile alte informații pentru estimarea perioadei încălcărilor prevăzute supra, se va prezuma o durată de cel puțin 6 luni a situațiilor semnalate de ISM.

 

La rândul său, modificările propuse la Codul contravențional prevăd acordarea ISM dreptului de constatare și examinare, prin utilizarea de către inspectori a metodelor și surselor indirecte, a cauzelor contravenționale cu referire la munca nedeclarată și subdeclarată (art. 551 și 552 din Codul contravențional) fără necesitatea adresării în instanța de judecată.

 

În condițiile aprobări proiectului în redacția propusă, și alin. (1) al art. 19 din Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, care reglementează temeiurile şi condiţiile efectuării controalelor inopinate. Astfel, organul de control poate decide efectuarea controalelor inopinate asupra unei persoane în baza evaluării riscurilor, precum şi poate emite inspectorului delegaţie de control doar în cazul deținerii informațiilor/indiciilor, susținute prin probe, privind utilizarea muncii nedeclarate sau a achitării salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă la angajator. Respectiv, inspectorii ISM vor fi în drept de a efectua controlul inopinat în aceleași condiții.

 

Potrivit datelor oficiale, drept consecință a muncii nedeclarate, în 2022 există un deficit de aproape 5 mld. lei în bugetul asigurărilor sociale de stat, în timp ce pierderile fiscale totale sunt estimate la 15 mld. lei anual. Conform unui studiu realizat în luna noiembrie 2021 de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, pierderile respective raportate la Produsul Intern Brut s-au majorat de la 6,1% în anul 2015 până la 7,3% în anul 2020.

 

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Государственная инспекция труда РМ | Правительство Республики Молдова | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

824 просмотры

Дата публикации:

08 Декабрь /2022 07:59

Тематика:

Новости

Ключевые слова

salarii în plic | Inspectoratul de Stat al Muncii | metode indirecte de estimare

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon