Новости

Asistența externă: atribuțiile autorităților naționale responsabile de coordonare

Responsabilitățile autorităților naționale de coordonare a asistenței externe – Cancelaria de Stat și Ministerul Finanțelor vor fi delimitate. Un proiect de modificare a Hotărârii Guvernului nr.377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe este propus pentru consultări publice.

 

Astfel, conform proiectului, Cancelaria de Stat - în calitate de autoritate națională de coordonare a asisteneți externe, este responsabilă de mecanismul de coordonare și management al asistenței externe şi îndeplineşte rolul de punct unic de contact în relația cu partenerii externi de dezvoltare şi autoritățile publice privind propunerile de proiecte și programele de asistență externă. 

 

Ca urmare, Cancelaria de Stat examinează lista necesităților de asistență externă, elaborată în baza priorităților naționale și sectoriale de dezvoltare, precum și propunerile de proiecte/programe de asistență externă, potrivit strategiilor și programelor naționale de dezvoltare aprobate de către Guvern și angajamentelor asumate în fața comunității internaționale și, în special, în fața Uniunii Europene.

 

Tot Cancelaria de Stat asigură consultarea cu autoritățile relevante a documentelor de programare ale partenerilor externi de dezvoltare pentru a asigura coerența cu prioritățile naționale și sectoriale de dezvoltare și necesitățile identificate; coordonează procesul de ansamblu pentru elaborarea, negocierea și încheierea de acorduri în domeniul asistenței externe, dar și participă, în calitate de membru, la grupurile de negociere a acordurilor privind proiectele/programele de asistență externă, inclusiv pentru programele de suport bugetar și proiectele/programele finanțate din împrumuturi. Aceasta mai coordonează la nivel național procesul de monitorizare a implementării proiectelor/programelor de asistență externă, inclusiv analizarea continuă a ratei de absorbție a asistenței externe.

 

În același timp, Cancelaria de Stat examinează solicitările argumentate din partea coordonatorului sectorial, în urma consultării cu Ministerul Finanțelor privind aspectele financiare, privind finanțarea, extinderea, restructurarea, suspendarea proiectelor/programelor de asistență externă sau alte modificări necesare pentru a asigura utilizarea durabilă şi eficientă a resurselor disponibile.

 

La rândul său, Ministerul Finanțelor este autoritatea responsabilă de domeniul gestionării bugetului și a finanțelor publice și va exercita următoarele atribuții în domeniul asistenței externe:

  • înaintează opinia prealabilă în procesul de consultare a necesităților și propunerilor de proiecte/programe de asistență externă, pentru a asigura coerența cu sustenabilitatea financiar-bugetar la nivel național;
  • conduce grupul de negociere a acordurilor de asistență externă pentru programe de suport bugetar;
  • participă, în calitate de membru, la grupurile de negociere a acordurilor pentru toate proiectele/programele de asistență externă;
  • asigură respectarea procedurilor pe marginea încheierii contractelor de împrumut extern de stat,
  • consultă autoritatea națională de coordonare a asistenței externe, pe marginea aspectelor financiare, privind finanțarea, extinderea, restructurarea, suspendarea proiectelor/programelor de asistență externă sau alte modificări necesare pentru a asigura utilizarea durabilă şi eficientă a resurselor disponibile;
  • asigură monitorizarea surselor externe recepționate și informează, trimestrial și anual, autoritatea națională de coordonare a asistenței externe cu privire la rata de valorificare a acestor surse.

 

Proiectul poate fi consultat până la 4 iunie.

 

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

325 просмотры

Дата публикации:

27 Май /2024 08:08

Catalogul tematic

Налоговые новости

Ключевые слова

Cancelaria de Stat | Ministeru finantelor | acordare a asistenței | autoritate administrativă

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon