Документы и комментарии

Au fost publicate modificări la Clasificația bugetară

 

În Monitorul Oficial de vineri, 22 septembrie,  a fost publicat Ordinul nr. 79 din 14 septembrie 2023 cu privire la modificarea Clasificației bugetare.

 

În continuare oferim posibilitatea de a consulta ordinal publicat.

 

În temeiul articolului 27 din Legea finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014 și în scopul reglementării modului de reflectare a unor indicatori bugetari,

 

ORDON:

 

Ordinul ministrului finanţelor nr.208/2015 privind Clasificaţia bugetară (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 370-376, art. 2727), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 8 „Clasificaţia programelor − B. Activităţi”:

1.1. Se completează cu coduri noi în următoarea redacţie:

„70402 Proiectul „Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură”

70403 Proiectul „Cadrul de implementare a biosecurității pentru managementul resurselor biologice în Moldova”

70404 Proiectul „Facilitarea integrării socio-profesionale a persoanelor aflate în detenție și post-detenție”

70405 Proiectul „Construcția spitalului regional mun. Bălți” ”.

 

1.2. Denumirile codurilor 70066 și 70127 vor avea următorul cuprins:

„70066 Proiectul „Îmbunătățirea calității educației”

„70127 Proiectul „Abordarea schimbărilor climatice prin acordarea libertății energetice în Parteneriatul Estic” ”.

 

2. În anexa nr.12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice”:

2.1. În descrierea codului economic 114521 „Taxa de licenţă/autorizaţie pentru anumite genuri de activitate încasată în bugetul de stat” după cuvîntul „bancassurance” se va completa cu textul „și plata pentru eliberarea avizului autorității de supraveghere la constituirea organizației de creditare nebancară,”.

 

2.2. În descrierea categoriei „250000 SUBVENŢII” după cuvintele „reprezintă plăţi” se va completa cu cuvântul „curente”, după cuvintele „şi materiei prime,” se va completa cu textul „pentru propria utilizare,”.

 

Primul alineat, după cuvintele „tuturor cetăţenilor.” se completează cu textul „Nu se consideră subvenție plățile achitate în baza contractelor de prestări de servicii.”

 

 

3. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu excepția punctului 2.2., care întră în vigoare la 1 ianuarie 2024.

 

 

Nr. 79. Chişinău, 14 septembrie 2023.            MINISTRU Veronica SIREȚEANU

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

615 просмотры

Дата публикации:

25 Сентябрь /2023 08:00

Тематика:

Бюджетная система

Ключевые слова

Clasificaţia bugetară

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon