Доступные
услуги

Для оформления заказа выберите из списка необходимую услугу

icon

Поисковый фильтр каталога

Обратное налогообложение

Taxarea inversă este procedura aplicată de cumpărătorul (beneficiarul) unei livrări de bunuri care, conform legii, devine persoană obligată la plata T.V.A. pentru achiziția de bunuri efectuată pe teritoriul Republicii Moldova, prin excepție de la regula generală, conform căreia persoana obligată la plata T.V.A. este furnizorul bunurilor. Furnizorul are obligația să înscrie pe factură fiscală mențiunea taxare inversă.

Ключевые слова:

article image
article image
article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon