Availables
services

For the command select the service you want from the category

icon

Search in the catalog

Taxarea inversă

Taxarea inversă este procedura aplicată de cumpărătorul (beneficiarul) unei livrări de bunuri care, conform legii, devine persoană obligată la plata T.V.A. pentru achiziția de bunuri efectuată pe teritoriul Republicii Moldova, prin excepție de la regula generală, conform căreia persoana obligată la plata T.V.A. este furnizorul bunurilor. Furnizorul are obligația să înscrie pe factură fiscală mențiunea taxare inversă.

Tags:

article image
article image
article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon