Catalogul tematic
Тематический каталог
Taxarea inversă este procedura aplicată de cumpărătorul (beneficiarul) unei livrări de bunuri care, conform legii, devine persoană obligată la plata T.V.A. pentru achiziția de bunuri efectuată pe teritoriul Republicii Moldova, prin excepție de la regula generală, conform căreia persoana obligată la plata T.V.A. este furnizorul bunurilor. Furnizorul are obligația să înscrie pe factură fiscală mențiunea taxare inversă.
17
05 2022
546

Принцип обратного налогообложения. Примеры

Несмотря на то, что различные аспекты порядка применения принципа обратного налогообложения были описаны на наших страницах, у налогоплательщиков продолжают возникать вопросы, учитывая определенные ситуации, возникающие в повседневной деятельности. Сегодня мы предлагаем разъяснения, связанные с обратным налогообложением в случае, если один из контрагентов находится в процессе реструктуризации и реализации плана, а другой – в процессе несостоятельности.
 


Detalii

17
02 2022
461

Subiectul și obiectul taxării inverse. Sancțiunile pentru nerespectarea principiului

Se aplică mecanismul taxării inverse la livrarea producției agricole proprii (de exemplu, mere) efectuată de către o întreprindere declarată în proces de insolvabilitate? Care sunt sancțiunile neaplicării mecanismului taxării inverse?
 
În conformitate cu prevederile art.94 lit.e) din Codul fiscal, subiecți impozabili cu TVA sunt persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător, inclusiv persoanele care desfăşoară activitate profesională potrivit legislaţiei, şi procură pe teritoriul RM proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA,
Detalii
07
10 2021
446

Aplicarea TVA pe principiul taxării inverse, în cazul procurării mărfurilor scutite de TVA fără și cu drept de deducere

Survine obligația de calculare și achitare a TVA de către cumpărător, în cadrul regimului de aplicare a TVA pe principiul taxării inverse, în cazul procurării mărfurilor scutite de TVA fără drept de deducere, cât și celor scutite de TVA cu drept de deducere(de ex. procurarea de către rezidentul Zonei economice libere (ZEL) a mărfurilor de la o întreprindere insolvabilă de pe restul teritoriului vamal al RM, sau procurarea mărfurilor de la o întreprindere insolvabilă, în cadrul realizării unui proiect de asistență tehnică)?


Detalii
06
10 2021
603

28.26.18 De când survine obligația de a fi aplicat mecanismul taxării inverse cu TVA față de procurările proprietății întreprinderilor declarate în procedura de insolvabilitate ?

În conformitate cu art.95 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 reprezintă obiect impozabil cu TVA.


Detalii

30
09 2021
664

Taxarea inversă: momentul apariției obligației de aplicare a mecanismului

Amintim, prin Legea nr.171/2019 (în vigoare din 1 ianuarie 2020) în Codul fiscal au fost operate modificări, fiind stabilit un nou regim fiscal privind TVA la procurările de proprietate a întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate. 
 
Astfel, în conformitate cu art.95 alin.(1) lit.e) din CF, obiect impozabil cu TVA este procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012,
Detalii
12
08 2021
1234

SFS informează despre modificările operate în modalitatea de completare a facturilor fiscale

Serviciul Fiscal de Stat informează despre unele modificări efectuate în modalitatea de completare a facturilor fiscale, ca rezultat al modificărilor operate în Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118/2017.

Potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 96/2021 care a intrat în vigoare pe data de 23.07.2021, în cazul completării facturii fiscale în cadrul tranzacţiilor de procurare a proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate şi/sau procurare a proprietăţii gajate, proprietăţii ipotecate, proprietăţii sechestrate de la subiecţii impozabili, efectuate în conformitate cu prevederile art. 95 alin.(1) lit.e) şi lit.f) din Codul fiscal, în coloana 10.9 ,,Alte informaţii” se indică menţiunea „Taxare inversă”.

Detalii
23
07 2021
1452

Mențiunea „Taxare inversă” va fi indicată în factura fiscală

Astăzi, 19 iulie 2021, intră în vigoare prevederile Ordinului nr.96 al Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea la modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr.118/2017 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală” şi a Instrucţiunii privind completarea acestuia.
 
 Documentul publicat în „Monitorul Oficial” stabilește că, în cazul tranzacțiilor efectuate în conformitate cu prevederile art.95 alin.(1) lit.e) (procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012
Detalii