Доступные
услуги

Для оформления заказа выберите из списка необходимую услугу

icon

Поисковый фильтр каталога

Талон на питание

Conform Legii Nr. 166 din 21.09.2017 cu privire la tichetele de masă: Tichet de masă pe suport de hârtie – bon de valoare emis de către operator în condițiile prezentei legi, acordat de către angajator salariaților, pentru a fi folosit ca instrument de plată în scopul procurării produselor alimentare în unitățile comerciale/de alimentație publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul; Tichet de masă pe suport electronic – card de plată prevăzut la art. 5 pct. 401 din Codul fiscal, emis de către operator în condițiile prezentei legi, acordat de către angajator salariaților, pentru a fi folosit ca instrument de plată în scopul procurării de produse alimentare în unitățile comerciale/de alimentație publică care au încheiat un contract de prestare a serviciilor cu operatorul.

Ключевые слова:

article image
article image
article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon