Новости

Cum se raportează achizițiile de valoare mică pentru anul 2023?

Agenția Achiziții Publice comunică repetat referitor la raportarea achizițiilor de valoare mică pentru anul 2023 !

 

Astfel, pe parcursul anului 2023 achizițiile de valoare mică au fost desfășurate conform prevederilor legale a două acte normative:

 

1.   În perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2023 – în conformitate cu prevederile   Hotărârii Guvernului nr. 665 din 27.05.2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică, și

2.   În perioada 01 iulie – 31 decembrie 2023 – în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 870 din 14.12.2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică.

 

Respectiv, raportarea achizițiilor de valoare mică se va efectua în dependență de prevederile actului normativ care era în vigoare la data desfășurării acestora.

 

Ca urmare:

 

 

1. Toate achizițiile de valoare mică (contracte de valoare mică și facturi) pentru perioada 01 ianuarie – 30 iunie 2023 vor fi raportate conform prevederilor pct. 24 din HG 665/2016, conform căruia autoritatea contractantă este obligată să întocmească şi să prezinte până la data de 1 februarie 2024, inclusiv în varianta electronică, Agenţiei Achiziţii Publice o dare de seamă privind achiziţiile publice de valoare mică desfășurate în perioada de referinţă.

 

2.    Toate achizițiile de valoare mică pentru perioada 01 iulie – 31 decembrie 2023 vor fi raportate conform prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 870/2022 în dependență de tipul achiziției de valoare mică:

  • Contracte de valoare mică încheiate direct (pct. 14 din HG 870/2022) și facturile vor fi raportate trimestrial, până la data de 15 a lunii următoare, în SIA „RSAP” MTender, la rubrica Raportarea achizițiilor de valoare mică;
  • Achizițiile de valoare mică desfășurate prin anunțarea unei proceduri în SIA „RSAP” MTender - autoritatea contractantă publică în SIA „RSAP” decizia de atribuire conform anexei nr. 3 și în termen de cel mult 3 zile de la stabilirea ofertei câștigătoare, publică informația despre rezultatele achiziției, prin desemnarea în SIA „RSAP” a operatorului economic câștigător, precum și indică atât motivele respingerii, în cazul ofertelor respinse, cât și motivele descalificării, în cazul ofertanților descalificați.

 

Astfel, reieșind din cele expuse mai sus, Agenția atenționează autoritățile contractante că pentru achizițiile publice de valoare mică desfășurate începând cu 1 iulie 2023 conform prevederilor HG 870/2023, la Agenția Achiziții Publice nu se prezintă nici un document, iar toată raportarea se face exclusiv în sistemul electronic de achiziții publice SIA „RSAP” MTender.

 

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

862 просмотры

Дата публикации:

15 Январь /2024 08:00

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Государственные закупки

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon