Документы и комментарии

Igor Stavinschi: "Unele aspecte ce ţin de restituirea TVA aferentă investiţiilor (cheltuielilor) сapitale, destinate pentru efectuarea livrărilor scutite de TVA şi livrărilor mixte"

Procedura ce ţine de restituirea aferentă investiţiilor (cheltuielilor) capitale prevede două cazuri de efectuare a ei. I. Primul caz privind restituirea sumelor TVA ce ţin de investiţiile (cheltuielile) capitale este specific situaţiilor cînd solicitantul cere restituirea TVA pentru procurările ce reprezintă obiecte ale investiţiilor capitale, efectuate în perioada cînd el deţine statutul de plătitor al TVA. Astfel, în conformitate cu alineatul (2) al art. 1011 din Codul fiscal subiecţii impozabili care, începînd cu 1 ianuarie 2008, efectuează investiţii (cheltuieli) capitale în localităţile republicii, în afară de municipiile Chişinău şi Bălţi, cu excepţia investiţiilor cu destinaţie locativă şi investiţiilor în mijloace de transport, care au o depăşire a sumei TVA achitate sau ce urmează a fi achitată furnizorului la procurarea valorilor materiale, serviciilor faţă de suma TVA achitată sau ce urmează a fi achitată de către cumpărători pentru mărfurile, serviciile livrate lor, au dreptul la restituirea depăşirii date. Suma TVA pasibilă restituirii nu poate fi mai mare decît suma TVA achitată prin intermediul contului bancar pentru valorile materiale, serviciile ce ţin de investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate. Totodată e de menţionat, că dreptul la trecerea în cont de către subiecţii impozabili a TVA aferentă procurărilor, inclusiv şi pe procurările ce ţin de investiţiile (cheltuielile) capitale, în conformitate cu art. 102 din Codul fiscal este condiţionat de destinaţia lor. Astfel, în conformitate cu alineatul (3) al art. 102 din Codul fiscal suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată pentru valorile materiale, serviciile ce se utilizează pentru efectuarea livrărilor atît impozabile, cît şi scutite, se trece în cont, dacă se referă la livrările impozabile. În cazul în care valorile materiale, serviciile se utilizează la livrări scutite de TVA, atunci suma TVA achitată sau care urmează a fi achitată pentru ele nu se trece în cont, dar se atribuie la consumuri sau cheltuieli (alineatul (2) articolul 102 CF). Pe procurările efectuate pentru livrările mixte, suma TVA destinată trecerii în cont se determină în fiecare perioadă fiscală prin aplicarea proratei (alineatul (3) articolul 102 CF). Prorata definitivă se stabilește, conform modului indicat mai sus la perfectarea declaraţiei privind TVA, pentru ultima perioadă fiscală a anului şi se bazează pe indicatorii ce caracterizează livrările efectuate pe parcursul anului. Diferenţa dintre suma TVA trecută în cont în perioadele fiscale precedente şi suma TVA, determinată drept urmare a aplicării proratei definitive, se reflectă în declaraţia pentru ultima perioadă fiscală a anului. Luînd în consideraţie faptul, că suma limită a restituirii TVA aferentă investiţiilor (cheltuielilor) capitale reprezintă depăşirea sumei TVA menţionată în alineatul (2) al art. 1011 din Codul fiscal, la determinarea în fiecare perioadă fiscală a proratei pentru aprecierea mărimii impozitului destinat trecerii în cont şi, respectiv, a mărimii minimale a impozitului pasibil restituirii, lipseşte bază pentru revizuirea sumei restituirii reieşind din prorata anuală, deoarece subiectul impozabil, în condiţiile acţiunii prevederilor alin. (2) al 1011 CF, are dreptul la restituirea sumei TVA pentru investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate, reieşind din suma TVA trecută în cont în perioada fiscală respectivă. II. Referitor la al doilea caz de restituire a TVA ce ţine de investiţiile (cheltuielile) capitale, Codul fiscal prevede posibilitatea solicitării ei pe faptul procurărilor, efectuate în perioadele de pînă cînd solicitantul a obţinut statutul de plătitor al TVA. În conformitate cu alineatul (3) al art. 1011 CF, subiecţii impozabili înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA în conformitate cu art. 1121 au dreptul la restituirea sumei TVA achitate prin intermediul contului bancar furnizorilor de valori materiale, servicii ce ţin de investiţiile (cheltuielile) capitale efectuate, care au constituit temei pentru înregistrarea subiectului ca plătitor de TVA. Totodată, art. 1121 CF, pentru înregistrarea în calitate de plătitor al TVA pe faptul investiţiilor (cheltuielilor) capitale, nu stabileşte careva condiţii ce ţin de destinaţia lor – pentru efectuarea livrărilor scutite sau impozabile cu TVA. De asemenea este de menţionat că, în condiţiile acţiunii prevederilor punctelor 48 şi 49 din regulamentul privind restituirea TVA, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1024 din 01.11.2010, mărimea sumei taxei pe valoarea adăugată spre restituire aferentă procurărilor, efectuate pînă la momentul înregistrării şi care au servit temei pentru înregistrare în calitate de plătitor al TVA a subiectului antreprenoriatului, nu este condiţionată de trecerea impozitului în cont. În baza celor expuse menţionam că, prevederile alineatului (3) al art. 1011 CF nu limitează solicitantului dreptul la restituirea TVA pe acele investiţii, care ulterior se vor utiliza de către el deja în calitate de plătitor al TVA pentru livrări scutite sau mixte.
author icon

Игорь Ставински

Monitorul fiscal FISC.md Nr.1 2011


Учреждения:

Государственная Налоговая Служба

4649 просмотры

Дата публикации:

06 Май /2011 10:25

Тематика:

НДС | Налоговое администрирование

Ключевые слова

Monitorul Fiscal FISC.MD | Igor Stavinschi

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon