Документы и комментарии

ORDIN SFS NR. 288 din 24.08.2017 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

1. (29.1.6.38) Instituțiile de învățămînt publice și private au obligația de a prezenta Declarația cu privire la impozitul pe venit? (29.2.3.48) Аu dreptul la depunerea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit сetățenii Republicii Moldova care intenționează, pe parcursul anului fiscal, să-și schimbe domiciliul din Republica Moldova în altă țară, să utilizeze scutirea personală integrală? 3. (29.1.4.5) Care este procedura de obținere a scutirii pentru persoanele întreținute, la calcularea impozitului pe venit și care sunt documentele confirmative care urmează a fi prezentate? 4. (29.1.6.25) Vor fi reflectare în Nota de informare (forma IALS 14) veniturile achitate în favoarea persoanelor fizicede către entitate, de la care nu apare obligația de reținere a impozitului potrivit art. 90 din Codul fiscal? 5. (29.1.6.23) Care este modalitatea de declarare a impozitului pe venit de către agentul economic care pe parcursul anului a fost reorganizat din întreprinzător individual în societate cu răspundere limitată? 6. (29.1.6.19) Agentul economic, care nu are înregistrate subdiviziuni sau au subdiviziuni înregistrate în aceiași unitate administrativă, trebuie să completeze anexa la Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta (forma IRV14), repartizat pe subdiviziuni? 7. (29.1.4.8) Este în drept persoana fizică să beneficieze de scutirea pentru persoana întreținută, în cazul în care aceasta îşi face studiile la secţia cu frecvenţă a unei instituţii de învăţămînt și, pe parcursul anului fiscal, obţine venit sub formă de bursă în mărime ce depăşeşte cuantumul scutirii personale? 8. (29.1.6.10) În care dare de seamă fiscală entitatea urmează să reflecte venitul achitat persoanei fizice ce nu practică activitate de întreprinzător de la transmiterea în posesie şi/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietăţii mobiliare/imobiliare şi impozitul pe venit reţinut la sursa de plată? 9. (29.4.5) Care este modul de impozitare a veniturilor obţinute de un nerezident conform contractului de prestări servicii unui rezident prin intermediul internetului? 10. (29.2.5.1) Este oare necesar la completarea declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit, de a indica datele în unitatile de măsură, lei si bani? De asemenea, apare necesitate de a indica adresa contribuabilului, dacă este indicat codul fiscal si numele contribuabilului? 11. (29.1.4.7) Poate contribuabilul beneficia de scutirea pentru persoanele întreţinute dacă acestea își fac studiile în țară sau peste hotarele Republicii Moldova? 12. (29.1.4.1) Părinții divorțati, care locuiesc separat de copii și achită pensia pentru întreținerea lor benevol sau prin ordonanța judecătorească, pot beneficia de scutirea pentru persoanele întreținute potrivit art. 35 alin. (2) din Codul fiscal?

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1874 просмотры

Дата публикации:

26 Август /2017 08:00

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon