Документы и комментарии

Ordin IFPS Nr. 218 din 18 mai 2010 cu privire la respectarea termenilor de restituire a TVA

Си privire la respectarea termenilor de restituire a TVA impuse prin Titlul III al Codului fiscal şi Hotărîrea Guvernului nr.287 din 11.03.2008 În scopul eficientizării administrării fiscale Ia capitolul TVA şi întru neadmiterea situaţiilor de achitare a dobînzilor solicitanţilor de restituire a TVA din motivul tărăgănării procedurii de restituire, în temeiul articolului 133 alineatul (1) litera c) al Codului fiscal ORDON:
  1. 1. Inspectoratele fiscale de stat teritoriale la iniţierea procedurii de restituire a taxei pe valoarea adăugată subiecţilor impozabili cu TVA urmează să se conducă de prevederile şi să respecte întocmai termenii prevăzuţi în Codul fiscal ce ţin de restituirea TVA.
  2. 2. Pentru nerespectarea neîntemeiată a termenilor pentru restituirea TVA, stipulaţi prin Titlul III al Codului fiscal şi Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 287 din 11.03.2008, responsabili se numesc a fi nemijlocit şefii inspectoratelor fiscale de stat teritoriale.
  3. 3. La nerespectarea termenilor prevăzuţi pentru restituirea TVA şefilor IFS teritoriale i se pune în sarcină să informeze Inspectoratul Fiscal Principal de Stat asupra subiectului respectiv, pentru a fi aplicate măsurile corespunzătoare faţă de persoanele ce se numesc a fi responsabile conform prezentului ordin.
  4. 4. Secţia gestionarea documentelor şi arhivarea să aducă prezentul ordin Ia cunoştinţa tuturor Inspectoratelor Fiscale de Stat teritoriale, subdiviziunilor structurale ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
. Nicolae Platon Şef al Inspectoratului

Monitorul fiscal FISC.md Nr.1 2011


Учреждения:

Государственная Налоговая Служба

2957 просмотры

Дата публикации:

06 Май /2011 10:13

Тематика:

Налоговое администрирование

Ключевые слова

Ordin IFPS

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon