Документы и комментарии

Ordinul SFS nr. 8 din 04.01.2022 privind actualizarea Bazei generalizate a practicii fiscale

34.6.2 Se eliberează bonul de casă în cazul achitării cu cardul bancar (cardul de plată)?

32.1.11 Care este procedura de luare la evidență fiscală a persoanei fizice ce practică activitate profesională în sectorul justiției?

34.1.9 Cum poate fi înregistrată întreprinderea în calitate de centru de asistență tehnică pentru mașinile de casă și control cu memorie fiscală?

32.1.41 În ce cazuri își încetează activitatea asociația obștească?

32.1.23 În cazul în care unul din terenurile agricole achiziționate și/sau luate în arendă este înregistrat în calitate de subdiviziune, este posibil de modificat caracteristicile terenului prin extinderea subdiviziunii asupra terenului agricol adiacent subdiviziunii, care este amplasat la o distanță mai mare de subdiviziune, dar în cadrul aceleiași comune?

32.1.22 Este obligată compania să înregistreze în calitate de subdiviziune terenurile agricole achiziționate și/sau luate în arendă, care sunt amplasate în aceeași comună în care își are sediul de bază?

32.1.36 Ce documente urmează a fi prezentate pentru înregistrarea reprezentanței permanente?

32.1.34 Care este modul de înregistrare a sucursalei persoanelor juridice?

32.1.44 Care este modul de achitare a obligațiilor fiscale aferente subdiviziunilor/obiectelor impozabile?

32.1.7 Cînd darea de seamă fiscală electronică se consideră recepționată de către Serviciul Fiscal de Stat?

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

813 просмотры

Дата публикации:

13 Январь /2022 07:53

Тематика:

Налоговое администрирование | Налоговая отчетность | Приказы ГНИ | Налоговое законодательство | Физическое лицо | Юридическое лицо | Налоговое обязательство

Ключевые слова

dare de seamă | contribuabil | Baza generalizată a practicii fiscale | ECC | asociatie obsteasca | persoana juridica | persoana fizică

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon