Документы и комментарии

Scrisoarea IFPS № 26-08/3-15-536/6276 din 07.10.2010 Unele aspecte ce ţin de plata de către angajatori a 25% din salariul net al persoanelor care sunt în drept de a înlocui serviciul militar în termen cu serviciul civil (de alternativă)

IFS teritoriale Direcţia administrarea contribuabililor mari

pectoratul Fiscal Principal de Stat, pentru călăuză în activitate, aduce la cunoştinţă unele aspecte ce ţin de plata de către angajatori a 25% din salariul net al persoanelor care sunt în drept de a înlocui serviciul militar în termen cu serviciul civil (de alternativă). Potrivit art. 6 din Legea nr. 156-XVI din 06.07.2007 „Cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă) (în continuare – Lege), serviciul civil se îndeplineşte în instituţii publice sau societăţi comerciale care desfăşoară activităţi pe teritoriul naţional, în domenii de asistenţă socială şi medicală, construcţii industriale, edilitare, de drumuri şi căi ferate, de protecţie a mediului înconjurător, în asociaţii agricole, în întreprinderi de prelucrare a producţiei agricole, în gospodăria comunală, în formaţiunile speciale ale serviciului civil, denumite în relaţiile cu executantului serviciului civil – angajator. Durata serviciului civil, conform art. 5 din Lege, este de 12 luni, iar pentru persoanele cu studii superioare durata acestui serviciu este de 6 luni. Serviciul civil începe la data încheierii contractului individual de muncă pe o durată determinată. Zi a încheierii serviciului civil este ziua în care încetează contractul individual de muncă cu cetăţeanul care îndeplineşte serviciul civil, prin concedierea acestuia din serviciul civil. Contractul de muncă cu executantul serviciului civil se desface de către angajator în ziua expirării termenului de îndeplinire a serviciului civil. Cetăţenii Republicii Moldova care au dreptul la înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil, reieşind din prevederile Legii, urmează a fi remuneraţi de către angajatori pentru munca prestată doar în proporţie de 75% din salariul net. Celelalte 25% din salariul net al executantului serviciului civil pentru funcţia în care este încadrat, se reţin şi se virează obligatoriu de către angajator, lunar, la bugetul de stat. Pentru a calcula partea din salariul net ce urmează a fi achitată la bugetul de stat în contul serviciului civil (de alternativă), angajatorul urmează prealabil să calculeze din salariul brut al executantului serviciului civil:
  • contribuţiile obligatorii de asigurări sociale de stat;
  • primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
  • suma impozitului pe venit.
Decontarea celor 25% din salariul net al executantului serviciului civil la bugetul de stat se realizează la contul 122, paragraful 57 al Clasificaţiei bugetare. Sumele reţinute din salariu se transferă la buget în contul serviciului de alternativă concomitent cu eliberarea salariului. Darea de seamă pentru plata respectivă nu se prezintă În contextul celor expuse, IFS teritoriale urmează să asigure cel puţin o dată în an efectuarea controalelor privind corectitudinea şi plenitudinea calculării, reţinerii şi transferării la buget de către angajatori a 25% din salariul net al executanţilor serviciului civil. În scopul primirii unei informaţii cu privire la executanţii serviciului civil şi angajatorii acestora, IFS teritoriale urmează să se adreseze reprezentanţilor serviciului civil din unităţile administrativ-teritoriale de nivelul al doilea şi din unităţile teritoriale autonome cu statut special. Gheorghe Cojocari Şef adjunct

Monitorul fiscal FISC.md Nr.1 2011


Учреждения:

Государственная Налоговая Служба

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon