Документы и комментарии

Scrisoarea IFPS Nr. 26-08/1-10-237/2245/4 din 16.04.2011 Privind modul de aplicare a prevederilor lit. o 1 ) art. 20 al Codului fiscal la înstrăinarea terenurilor, care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole

Inspectoratele Fiscale de Stat teritoriale Privind modul de aplicare a prevederilor lit. o1)art. 20 al Codului fiscal la înstrăinarea terenurilor,care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în legătură cu interpelările parvenite de la contribuabili, aduce spre cunoştinţă şi conducere în lucru modul de aplicare a prevederilor lit. o1) art. 20 din Codul fiscal la înstrăinarea terenurilor, care aparţin membrilor întovărăşirilor pomicole. În conformitate cu prevederile lit. o1) art. 20 din Codul fiscal, veniturile obţinute de persoanele fizice cetăţeni ai Republicii Moldova de la înstrăinarea terenurilor cu destinaţie agricolă, reprezintă sursă de venit neimpozabilă. Respectiv, veniturile menţionate nu urmează a fi declarate. Conform art. 36 din Codul funciar nr. 828-XII din 25.12.1991, terenurile sunt declarate bune pentru agricultură pe baza materialelor cadastrului funciar. În conformitate cu Cadastrul funciar, aprobat în fiecare an de Guvernul Republicii Moldova, loturile pomicole sunt raportate la terenurile cu destinaţie agricolă. În afară de aceasta, prevederile aferente terenurilor, care sunt în proprietatea întovărăşirilor pomicole, sunt incluse în capitolul V al Codului funciar „Terenurile cu destinaţie agricolă”. De asemenea, Hotărîrea Guvernului nr. 629 din 13.11.1991 „Cu privire la întovărăşirile pomicole” prevede că terenurile se repartizează întovărăşirilor pomicole în scopul obţinerii producţiei agricole. Astfel, prevederile lit. o1) art. 20 din Codul fiscal se extind asupra terenurilor, proprietarii cărora sunt membrii întovărăşirilor pomicole. Totodată, atenţionăm asupra faptului că veniturile obţinute la înstrăinarea (vînzarea) construcţiilor capitale, care se află pe terenurile membrilor întovărăşirilor pomicole, se vor impozita în conformitate cu prevederile capitolului 5 „Creşterea şi pierderile de capital” din Codul fiscal. Ana Vitiuc Şef adjunct al Inspectoratului

Monitorul fiscal FISC.md Nr.1 2011


Учреждения:

Государственная Налоговая Служба

2608 просмотры

Дата публикации:

06 Май /2011 10:01

Тематика:

Налоговое администрирование | Письма ГГНИ

Ключевые слова

întovărăşirile pomicole

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon