Новости

Conformarea contribuabililor 2020: aplicarea metodelor indirecte de estimare a veniturilor

Serviciul Fiscal de Stat a planificat pentru anul 2020 verificarea unui eșantion de persoane fizice în vederea aplicării măsurilor de conformare voluntară, ținând cont de volumul de informații deținute cu referire la intrările și ieșirile de active înregistrate de persoane fizice în comparație cu veniturile legale obținute și declarate. Conform Programului de conformare a contribuabililor, persoanelor fizice selectate li se va prezenta informația cu referire la datele disponibile, fiind solicitată confirmarea acestora ori prezentarea de argumente privind lipsa obligațiilor fiscale. Potrivit capitolului 111 Titlul V din Codul fiscal, dacă între veniturile impozabile estimate calculate în baza situației fiscale şi veniturile impozabile declarate de persoana fizică sau de plătitorii de venit este o diferență mai mare de 300 mii lei, persoana fizică poate constitui subiect al estimării veniturilor impozabile prin metode indirecte. Tratamentele de conformare voluntară față de persoanele fizice subiecții ai estimării venitului impozabil prin metode indirecte se vor manifesta prin contactarea acestuia cu utilizarea următoarelor instrumente: • prin publicarea periodică a rezultatelor obținute în activitatea SFS în urma aplicării tratamentelor de conformare voluntară și rezultatelor obținute în urma aplicării măsurilor de conformare forțate; • remiterea prin intermediul Î.S. “Poșta Moldovei” sau prin intermediul cabinetului electronic al contribuabilului a scrisorilor de conformare cu descrierea avantajelor de conformare voluntară și dezavantajelor în cazul aplicării tratamentelor de conformare forțate; • purtarea discuțiilor individuale cu persoanele fizice în scopul informării despre avantajele conformării voluntare. Pe de altă parte, în scopul combaterii cazurilor în care contribuabilii nu doresc să se conformeze obligațiilor legale, se va aplica tratamentul de conformare forțat care constă în efectuarea de verificări detaliate şi controale fiscale. Acordarea posibilității persoanei fizice de a se conforma la prevederile legislației fiscale anterior aplicării măsurilor de conformare forțată va majora gradul de încredere în activitatea desfășurată de SFS și va contribui la reducerea cheltuielilor legate de aplicarea procedurilor de control, se spune în document.
author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

3479 просмотры

Дата публикации:

14 Январь /2020 08:00

Catalogul tematic

Подоходный налог | Налоговое администрирование | Новости | Физическое лицо

Ключевые слова

tratament | metode indirecte de estimare | control fiscal | persoane fizice | monitorul.fisc.md

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon