Новости

Facilități fiscale și vamale pentru implementarea proiectelor de asistență tehnică

Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize,  taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, taxe pentru mărfurile  care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum şi aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora va fi actualizată.

 

Modificările la Hotărârea Guvernului nr. 246/2010 prin care a fost aprobată modalitatea de aplicare a facilităților fiscale și vamale respective au fost aprobate de Guvern în ședința din 6 iulie curent.

 

Astfel, în lista actualizată vor fi incluse circa 70 de proiecte noi de asistență externă, printre care:

 

 • Întreprinderi și comune puternice pentru Republica Moldova;
 • Stimularea economiei verzi în Moldova pentru a crea locuri de muncă noi și mai bune (implementator Organizația Internațională a Muncii);
 • Programul USAID Reforme Instituționale și Structurale în Moldova (MISRA);
 • Proiectul Securitatea energetică a Republicii Moldovei (MESA);
 • Introducerea vitiviniculturii ecologice în Moldova (Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Cehe; Asociația Obștească „Agenția Națională de Dezvoltare Rurală”);
 • Valoare adăugată pentru antreprenoriatul agroalimentar durabil în raionul Criuleni (Ambasada Republicii Cehe; Asociația Obștească „Katalyst”);
 • Modernizarea, inovarea și utilizarea cunoștințelor pentru sectorul laptelui din Moldova (Agenția Cehă pentru Dezvoltare; Asociația Obștească „People in Need”);
 • Armonizarea și dezvoltarea sistemului protecție socială în UTA Găgăuzia (Agenția Cehă pentru Dezvoltare; Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Cehe);
 • Sustenabilitatea serviciilor pentru populațiile cheie din Europa de Est și Asia Centrală (Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate);
 • Dezvoltarea transfrontalieră a transportului prietenos mediului (Primăria orașului Ungheni; Centrul Regional de Dezvoltare Durabilă);
 • Consolidarea supravegherii, guvernanței corporative și gestionării riscurilor în sectorul financiar (Banca Națională a României; Banca Centrală a Regatului Țărilor de Jos; Banca Centrală a Lituaniei; Autoritatea de Supraveghere Financiară din România; Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor din România);
 • EU4Environment Resurse de apă și Date de mediu (Oficiul Internațional pentru Apă (OiEau) (Franța); Agenția de Dezvoltare a Austriei etc.);
 • Îmbunătățirea eficienței în gestionarea apei și a solului (Institutul de Ecologie și Geografie);
 • Consolidarea culturii de dialog și guvernării locale deschise și etice în Republica Moldova (Consiliul Europei; Asociația Obștească „Congresul Autorităților Locale din Moldova”; Guvernul RM) etc.

 

De asemenea, vor fi incluși noi beneficiari și/sau implementatori pentru 10 proiecte de asistență externă în derulare, dar și excluse 10 proiecte finalizate și confirmate în acest sens de către donatori și beneficiari.

 

Modificările aprobate vor fi puse în aplicare la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial, prin derogare de la art.56 alin. (1) din Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative, pentru evitarea tergiversării importului bunurilor/ serviciilor necesare bunei implementări a proiectelor de asistență externă, care se află în plin proces de derulare.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Правительство Республики Молдова

515 просмотры

Дата публикации:

08 Июль /2022 07:19

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

Taxe | facilități fiscale și vamale | proiecte de asistență tehnică

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon