Новости

Gestionarea fluxului migrațional și integrarea străinilor în RM

Agenția Servicii Publice comunică faptul că, pe parcursul anului 2021, dreptul de ședere în scop de muncă a fost acordat pentru 1824 străini: lucrători imigranți, persoane care au efectuat investiții în RM și străini implicați în realizarea proiectelor de importanță națională.

 

În contextul stabilirii unei politici clare în domeniul gestionării fluxului de străini, Cabinetul de miniștri a susținut în ședința din 23 noiembrie  proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Programului privind gestionarea fluxului migrațional, azilului și integrării străinilor pentru anii 2022-2025.

 

Documentul conține obiective specifice, cu termen de realizare stabilit, printre care menționăm:

  • consolidarea cadrului normativ în materie de admisie și reglementare a șederii și îndepărtarea străinilor (până la sfârșitul anului 2025);
  • reorganizare instituțională a Biroului Migrație și Azil (anul 2023);
  • re-ingineria și optimizarea a 8 servicii publice din totalul celor 16 servicii prestate de BMA acordate străinilor (până în 2025);
  • îmbunătățirea infrastructurii fizice cu cel puțin 50% în vederea facilitării accesului solicitanților, inclusiv a celor cu dizabilități, în etate și cu nevoi special (până în 2025);
  • creșterea ponderii beneficiarilor de asistență pentru migranții aflați în situații de vulnerabilitate de la 30% în 2021 până la 50% în 2025;
  • implementarea unui mecanism consolidat de procesare a cererilor de azil (din anul 2026);
  • diversificarea, colectarea și utilizarea datelor precise și dezagregate în domeniul integării străinilor.

 

După cum se menționează în nota proiectului, valoarea estimativă a resurselor financiare necesare pentru implementarea Programului este de circa 465,85 mil. lei, dintre care 110,9 mil. lei vor fi acoperite din bugetul Biroului Migrație și Azil, planificat în CBTM pentru anii 2023-2025, iar 354,93 mil. lei – din asistența externă.

 

Ponderea cea mai mare a străinilor care obțin dreptul de ședere în scop de muncă revine străinilor care lucrează la agenții economici din RM în baza contractelor individuale de muncă. Distribuția numărului străinilor sosiți în scop de muncă, după cetățenie, este următoarea: Turcia – 702 persoane, Ucraina – 195, România – 194 și Republica Azerbaidjan – 106 persoane.

 

Numărul străinilor documentați cu permise de ședere valabile la data de 31 decembrie 2021 a constituit 18874 persoane, dintre care 6476 dețineau permise de ședere permanentă și 12398 – permise de ședere provizorie.

 

În Republica Moldova sunt înregistrate anual, în medie, circa 100 de solicitări de azil și circa 140 de cereri de apatridie.

 

Recomandăm să examinați și:

 

Determniarea statutului de rezident fiscal pentru persoana care deține permis de ședere provizorie

 

(ro/ru) Штрафы за нарушение правил трудоустройства иностранных граждан/ Amenzile pentru încălcarea regulilor de plasare în câmpul muncii a cetăţenilor străini

 

Impozitarea și raportarea veniturilor zilierilor - cetățeni străini.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Правительство Республики Молдова

777 просмотры

Дата публикации:

24 Ноябрь /2022 07:58

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

migrație | cetatenii straini

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon