Новости

Și întreprinderile de stat și municipale vor forma capitalul de rezerva

Cuantumul defalcărilor în buget din profitul net al întreprinderilor de stat și celor municipale nu poate depăși cuantumul profitului net de la sfârșitul perioadei de gestiune plus profitul nerepartizat al anilor precedenți, minus orice pierdere a anilor precedenți şi minus sumele depuse în capitalul de rezervă în conformitate cu Legea nr.246/2017 şi statutul întreprinderii, prevede proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, care este elaborat de Guvernul RM și înregistrat în Parlament.

 

Documentul vine și cu obligativitatea de formare de către întreprinderile vizate a capitalului de rezervă, prin defalcări anuale din profitul net, până la atingerea mărimii prevăzute de statutul întreprinderii, care va constitui minim 10% din capitalul social al acesteia. Capitalul de rezervă va fi plasat în active cu lichiditate înaltă, care ar asigura folosirea lui în orice moment pentru acoperirea pierderilor întreprinderii şi/sau la majorarea capitalului social.

 

 Volumul defalcărilor urmează a fi stabilit de fondator (la propunerea consiliului de administrație) şi va constitui nu mai puțin de 5% din profitul net al întreprinderii.

 

Va fi revizuită și structura organelor de control ale entităților vizate, în componența acestora fiind incluse comitetul de audit (în cazul entităților de interes public) și comisia de cenzori. Totodată, sunt stabilite noile drepturi și obligații ale acestora.

 

Noi prevederi vor fi incluse și în Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni. Astfel, aceasta va stipula expres că împuternicirile membrului consiliului, comitetului de audit și a comisiei de cenzori ai societății încetează din ziua suspendării relațiilor de muncă a acestuia cu autoritatea publică, care l-a înaintat în consiliu, precum și procedura de aprobare a deciziei de substituire a membrului consiliului demisionat.

 

Totodată, modificări sunt propuse și în capitolul ce reglementează contabilitatea, situațiile financiare şi rapoartele specifice ale întreprinderilor de stat și celor municipale.

 

Cu detalii vom reveni pe măsura promovării proiectului de lege.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Парламент Республики Молдова

800 просмотры

Дата публикации:

28 Февраль /2023 07:58

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

comisia de cenzori | consiliu de administrare | proiect de lege | intreprindere municipala | întreprinderi de stat

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon