Документы и комментарии

În anul 2018 au fost adoptate 341 de acte legislative

Comisia parlamentară economie, buget și finanțe s-a convocat în anul 2018 în 44 de ședințe, potrivit bilanțului statistic al procesului legislativ pe anul 2018. De asemenea, membrii acestei comisii au prezentat cele mai multe rapoarte și corapoarte la proiectele de legi – 178 la număr. Astfel, pe parcursul anului 2018, cele 10 comisii permanente ale Parlamentului s-au convocat în 339 de ședințe. În sesiunea de primăvară au avut loc 251 de ședințe ale comisiilor parlamentare, în sesiunea de toamnă – 128. Cele mai multe ședințe au fost organizate de Comisia juridică, numiri și imunități – 46 la număr. Comisia securitate națională, apărare și ordine publică – 40, câte 39 de întruniri au desfășurat Comisia protecție socială, sănătate și familie, Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media și Comisia mediu și dezvoltare regională. Deputații din Comisia politică externă și integrare europeană s-au convocat în 38 de ședințe, cei din Comisia drepturile omului și relații interetnice și Comisia agricultură și industrie alimentară – în 36. Comisia administrație publică a desfășurat 22 de ședințe. Totodată, în cadrul ședințelor comisiile parlamentare au prezentat circa 680 de rapoarte și corapoarte și peste 1 900 de avize la proiectele de acte legislative. În același timp, conform bilanțului statistic, Parlamentul a adoptat pe parcursul anului trecut 341 de acte legislative, dintre care 258 legi organice, 8 legi ordinare și o lege constituțională. De asemenea, anul trecut, Parlamentul a aprobat 3 coduri – Codul administrativ, Codul serviciilor media și Codul civil modernizat. Publicația periodică ”Monitorul Fiscal FISC.md” amintește tuturor utilizatorilor că, din 1 ianuarie 2019, platforma lex.justice.md nu va mai fi actualizată. Toate modificările actelor legislative și normative pot fi accesate în Registrul de stat al actelor juridice pe o platformă nouă - www.legis.md. Aceasta este deja funcțională atât în limba română, cât și în limba rusă. Platforma oferă acces liber şi gratuit on-line la toate actele legislative şi normative publicate după 23 iunie 1990, actualizările acestora pe măsura modificării şi completării acestora. Sistemul informațional lex.justice.md rămâne disponibil, însă nu va fi actualizat.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Парламент Республики Молдова | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1181 просмотры

Дата публикации:

11 Январь /2019 08:40

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon