Документы и комментарии

Modificări în Normele privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu

 

În Monitorul Oficial de astăzi, 26 mai, Serviciul Vamal a publicat Ordinul nr. 167-O din 11 mai 2023 cu privire la modificarea anexei nr.8 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.346-O/2009.

 

În continuare oferim posibilitatea de a consulta integral documentul publicat.

 

În temeiul art. 9 alin. (4) și art.12 din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, art.6 alin.(9) lit.g) din Legea cu privire la Serviciul Vamal nr.302/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.68-76, art.143), cu modificările ulterioare, precum și Ordinul directorului Serviciului Vamal nr.1498-p/2022, cu modificările ulterioare,

 

 

ORDON:

 

1. Anexa nr.8 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.346-O/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197-200, art.876), se completează după cum urmează:

 

 

2. Direcția dezvoltare și securitate informațională va opera modificările corespunzătoare în Sistemul Informațional Integral Vamal „Asycuda World”.

 

3. Şefii birourilor vamale vor aduce la cunoştinţa funcționarilor vamali, brokerilor vamali şi declaranţilor în nume propriu prevederile prezentului ordin.

 

4. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.

 

5. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri și control vamal.

 

6. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

Nr. 167-O. Chişinău, 11 mai 2023                                  DIRECTOR Igor TALMAZAN

Учреждения:

Официальный Монитор РМ | Таможенная Служба Республики Молдова | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

1217 просмотры

Дата публикации:

26 Май /2023 08:27

Catalogul tematic

таможенная пошлина

Ключевые слова

declaratia vamala

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon