Новости

Normele tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit în Noul Sistem Computerizat de Tranzit

Normele tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit în Noul Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) urmează a fi aprobate de Serviciul Vamal. În acest sens autoritatea propune pentru consultări publice proiectul Ordinului de aprobare a normelor respective.

 

Scopul proiectului este punerea în aplicare a articolului 296 din Codul Vamal, adoptat prin Legea nr.95/2021, conform căruia, pentru a realiza schimbul de date din documentele de tranzit pentru operațiunile de tranzit și pentru îndeplinirea formalităților vamale aferente regimului de tranzit se utilizează un sistem electronic de tranzit.

 

Prevederile proiectului de ordin reglementează îndeplinirea formalităților vamale aferente regimului de tranzit prin utilizarea sistemului electronic, precum şi formularele actelor care urmează a fi completate şi folosite în cazul inițierii procedurii de cercetare.

 

Declararea mărfurilor în vederea acordării regimului de tranzit se face prin completarea şi autentificarea de către titular, direct sau prin reprezentant, în aplicația NCTS a declaraţiei de tranzit.

 

Potrivit notei informative, principalele avantaje ale NCTS sunt următoarele:

pentru operatorii economici:

 • schimbul direct de date electronice cu posturile vamale,
 • reducerea timpului pentru formalitățile vamale,
 • volumul redus de muncă administrativă,
 • încheierea mai rapidă a regimului de tranzit și eliberarea garanției de către postul vamal de plecare,
 • mai multe informații disponibile (de exemplu, despre statutul operațiunii)
 • costuri reduse ale formalităților de tranzit;

 

pentru Serviciul Vamal:

 • schimbul de date "în timp real" între autoritățile vamale,
 • excluderea manipulării frauduloase a documentelor,
 • reducerea numărului de investigări,
 • controale selective bazate pe analiza riscului,
 • mai bună planificare și utilizare a resurselor umane,
 • mai bună calitate a statisticilor de tranzit.

 

 

Recomandările pe marginea proiectului Ordinului supus consultărilor publice vor fi remise până la data de 31 mai 2024, la adresa de email: rodica.cojocari@customs.gov.md sau la adresa: MD-2065, mun. Chișinău, str. Nicolae Starostenco, 30.

Учреждения:

Таможенная Служба Республики Молдова

317 просмотры

Дата публикации:

27 Май /2024 08:08

Catalogul tematic

Antrepozit vamal | Налоговые новости | Codul vamal

Ключевые слова

computer | tranzit | autoritățile vamale

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon