icon

Фильтр поиски по категориям

Prețurile de transfer

Principiul prețurilor de transfer prevede că, contribuabilul care încheie tranzacții cu persoane afiliate cu o valoare totală pe parcursul unei perioade fiscale, calculată prin însumarea valorii tranzacțiilor efectuate cu toate persoanele afiliate, fără TVA, egală sau mai mare de 20 mil. lei, este obligat să întocmească și să prezinte informația privind prețurile de transfer, iar dacă valoarea tranzacțiilor este egală sau mai mare de 50 mil. lei, pe lângă informația respectivă, este obligat să prezinte și dosarul privind prețurile de transfer.

article image
article image
article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon