Новости

Proiectul Codului urbanismului și construcțiilor: un cadru unitar pentru amenajarea teritoriului

Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința de astăzi, 13 septembrie, proiectul Codului urbanismului și construcțiilor, ce stabilește cadrul legal unitar pentru amenajarea teritoriului, urbanism, autorizarea și executarea lucrărilor de proiectare și construcții, postutilizarea construcțiilor, asigurarea calității construcțiilor, a materialelor și a produselor pentru construcții, exercitarea controlului de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism și a regimului de autorizare a construcțiilor, precum și aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calității în construcții pe teritoriul Republicii Moldova, cu respectarea interesului public.

 

Conform proiectului, planul urbanistic general se elaborează pe un termen de 10 ani și poate fi actualizat în funcție de strategiile locale de dezvoltare; Planul urbanistic general al municipiilor și al localităților cu populație mai mare de 100 mii de locuitori se elaborează în două faze: concepția planului urbanistic general și planul urbanistic general.

 

Totodată, planul urbanistic general, în cazul proiectării în două faze, se întocmește pe baza Concepției aprobate de autoritatea publică locală. În cazul municipiului Chișinău, pot fi elaborate sau planul urbanistic general al municipiului sau planul urbanistic general al orașului-reședință a municipiului și planurile urbanistice generale ale localităților componente, la decizia Consiliului municipal.

 

Pentru localitățile urbane, cu o populație mai mică de 100 de mii de locuitori, cu excepția municipiilor, elaborarea planurilor urbanistice generale se face într-o singură fază, care este elaborarea planului urbanistic general al localității. Studiile de fezabilitate se pot elabora concomitent cu elaborarea planurilor urbanistice generale, pe baza problemelor specifice evidențiate de proiectantul general.  Conținutul-cadru, principiile metodologice de elaborare și actualizare, avizare și aprobare a planului urbanistic general al municipiilor și localităților urbane/rurale se elaborează și se aprobă de către organul central de specialitate, pentru localitățile de până la 3000 de locuitori stabilindu-se într-o formă simplificată, în volum redus.

 

Termenul de pentru care se aprobă Planul de amenajare a teritoriului național este de 30 de ani.

 

Ca urmare a dinamicii evoluției activității în domeniul construcțiilor în țara noastră, în ultima perioadă au fost constatate disfuncționalități majore în ceea ce privește interpretarea și aplicarea reglementărilor legale de diferite nivele în domeniul construcțiilor. Nu există o abordare sistematică în dezvoltarea teritoriilor, lipsesc planurile de amenajare a teritoriului și, drept urmare, dezvoltarea teritoriilor este haotică și nu ține cont de armonizarea politicilor economice, sociale, ecologice și culturale, stabilite la nivel național și local, se menționează în nota proiectului. 

 

Când va intra în vigoare Codul urmează a fi abrogate:

  • Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții
  • Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului
  • Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.

 

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

267 просмотры

Дата публикации:

13 Сентябрь /2023 11:25

Тематика:

Новости

Ключевые слова

plan urbanistic

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon