Новости

Proiectul de lege ce vizează politica bugetar-fiscală 2025, propus de Ministerul Finanțelor pentru consultări publice

Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (ce vizează politica bugetar-fiscală și vamală pentru anul 2025).

 

Proiectul conține modificări la mai multe acte normative, printre care: Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Codul fiscal, Codul de procedură civilă, Codul de executare, Legea nr.135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată, Codul Contravențional, Codul vamal etc.

 

Conform notei proiectului,  măsurile de politică fiscală și vamală pentru anul 2025 au drept scop soluționarea constrângerilor economice sesizate de către contribuabili și au menirea de a concretiza situațiile ambigue a cadrului normativ și a aduce mai multă claritate asupra înțelegerii și aplicării acesteia, identificarea instrumentelor de suport a populației, precum și continuarea procesului de armonizare a legislației Republicii Moldova la practicile Uniunii Europene.

 

În primul rând, se propune completarea art. 20 din Codul fiscal ce se referă la sursele de venit neimpozabile cu următoarele tipuri de venit:

  • veniturile persoanelor fizice rezidente obținute sub formă de creștere de capital sau dobânzi aferente valorilor mobiliare de stat procurate direct de pe platforma Ministerului Finanțelor și aferente obligațiunilor emise de autoritățile administrației publice locale:
  • venitul obținut din vânzarea energiei electrice livrate în rețeaua electrică de distribuție, conform art.392 lit.b) din Legea nr.10/2016 privind promovarea utilizării 4 energiei din sursele regenerabile, de către persoanele fizice, care sunt prosumatori de energie electrică din surse regenerabile;
  • drepturile acordate în cadrul „stock options plan”, la momentul acordării și exercitării acestora, în conformitate cu condițiile stabilite de Guvern.

Stock options plan  - conform proiectului, este un program inițiat în cadrul unei persoane juridice, aprobat de către adunarea generală a asociaților/acționarilor prin care se acordă 3 angajaților rezidenți și administratorilor rezidenți acesteia, dreptul de a achiziționa la un preț preferențial sau de a primi cu titlu gratuit un număr determinat de titluri de participare, emise de entitatea respectivă, dar nu mai mult de 25% din capitalul social, în raport cu toți participanții la program. Pentru calificarea unui program ca fiind stock option plan, programul respectiv trebuie să cuprindă o perioadă minimă de 3 ani între momentul acordării dreptului și momentul exercitării acestuia (achiziționării/primirii titlurilor de participare).

 

De asemenea, se propune completarea Codului fiscal cu prevederi noi ce vor stabili desfășurarea controlului fiscal simplificat la oficiul Serviciului Fiscal de Stat. Astfel, se propune că, dacă în cadrul controlului fiscal cameral se constată nerespectarea modului de prezentare a dării de seamă fiscale de către contribuabilii specificaţi la art. 232 lit. b), prin derogare de la prevederile art. 216 alin. (5), (6) și (8), se va adopta decizia asupra cazului de încălcare a legislaţiei, fără întocmirea actului de control doar în cazul în care se întrunesc concomitent următoarele condiții: a) suma impozitului indicat în darea de seamă fiscală coincide cu datele din Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat; b) acesta nu a avut înstrăinări cu active de capital în perioada supusă verificării. Descrierea încălcării fiscale se va efectua în partea constatatoare a deciziei asupra cazului de încălcare a legislației. Controlul fiscal simplificat se efectuează fără emiterea deciziei privind iniţierea controlului.

 

Totodată, proiectul conține mai multe modificări ce se referă la: termenul de prescripție, scutirile personale, accize, taxele locale etc.

 

Proiectul poate fi consultat aici, iar recomandările și propunerile pot fi transmise până la 19 iunie curent.

 

Cu detalii despre modificările propuse vom reveni suplimentar.

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Министерство финансов Республики Молдова

523 просмотры

Дата публикации:

06 Июнь /2024 15:49

Catalogul tematic

Налоговые новости

Ключевые слова

scutire | Taxe locale | Aprobarea politicii bugetar fiscale | Codul fiscal

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon