Вопросы и ответы

7.5.5.3. Se iau în considerare, la calcularea taxei, pierderile suportate în procesul de extracţie a mineralelor utile?

Nu, în calculul taxei pentru extragerea mineralelor utile nu se include volumul pierderilor suportate în procesul de extracţie a mineralului util şi al pierderilor tehnologice în pilonii de protecţie şi tavanul excavaţiilor miniere subterane care, conform proiectului, asigură securitatea oamenilor şi exclud prăbuşirea suprafeţei terestre (art. 310 alin. (2) din Codul fiscal.


[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu modificările efectuate în Codul fiscal prin Legea nr.60 din 23.04.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 108-109 din 25.04.2020, în vigoare din 01.01.2021]

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

579 просмотры

Дата публикации:

21 Май /2021 07:40

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

taxa | minerale

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon