Новости

Totul despre protejarea secretului comercial în cadrul proceselor judiciare

Codul de procedură civilă stabilește că ședințele de judecată au loc în mod public. Totodată, cu titlu de excepție, pot avea loc ședințe închise numai în scopul protejării informației ce constituie secret de stat, taină comercială ori a unei alte informații a cărei divulgare este interzisă prin lege.

 

În acest context, așa cum potrivit regulilor procedural civile, ședințele judiciare au caracter public, în ediția din iunie a revistei „monitorul fiscal FISC.md” este publicat articolul Valeriei Sorocean „Protejarea secretului comercial în cadrul proceselor judiciare”, în care autorul examinează ce posibilități acordă legea pentru a asigura protejarea secretului comercial în cursul procedurilor judiciare.

Mai întâi de toate, autorul precizează cum este definit secretul comercial. Potrivit Legii nr. 384/2023 privind protecția secretelor comerciale, secret comercial reprezintă informațiile care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:

a) sunt secrete în sensul că nu sunt, ca întreg sau astfel cum se prezintă ori se articulează elementele acestora, cunoscute la nivel general sau ușor accesibile persoanelor din cercurile care se ocupă, în mod normal, de tipul de informații în cauză;

b) au valoare comercială prin faptul că sunt secrete;

c) au făcut obiectul unor măsuri rezonabile, date fiind circumstanțele, luate de către persoana care deține în mod legal controlul asupra informațiilor respective, pentru a fi păstrate secrete.

 

Astfel, în scopul protejării unui secret comercial în cadrul examinării unui litigiu, persoana interesată urmează să adreseze o cerere motivată instanței de judecată care examinează cauza judiciară, în vederea desemnării informației corespunzătoare ca fiind secret comercial. Doar deținătorii unui abonament al „monitorului fiscal FISC.md” vor găsi, în nr. 4 (88), explicații la acest subiect.   

 

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

226 просмотры

Дата публикации:

11 Июнь /2024 07:58

Catalogul tematic

Налоговые новости

Ключевые слова

activitate de comert | proces | şedinţe | protejare

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon