Монитор ГНС

TVA: modificări efectuate în Codul fiscal pentru anul 2023

Începând cu data de 01 ianuarie 2023 au intrat în vigoare mai multe modificări la Codul fiscal privind taxa pe valoare adăugată, aprobate prin Legea nr. 356/2022 pentru modificarea unor acte normative (politica fiscală și vamală pentru anul 2023).

 

Cotele de impunere cu TVA

Au fost ajustate pozițiile tarifare în vederea aducerii în concordanță a acestora cu prevederile aferent modificărilor operate la Legea nr.172/2014 privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor. (art. 96 din Codul fiscal).

 

Modul de aplicare a TVA aferent importului de servicii

A fost modificat modul de aplicare a TVA aferent importului de servicii. Acesta presupune excluderea pentru subiecții înregistrați în calitate de plătitori TVA a obligației de achitare a TVA aferent importului de servicii.

În acest sens, suma TVA aferentă importului de servicii va participa la determinarea obligațiilor prin includerea ei în cuantumul taxei calculate pentru livrările impozabile și exercitarea concomitentă a dreptului la deducere.

În cazul subiecților ce nu dețin statut de plătitor a TVA, obligația fiscală aferentă serviciilor de import se va exercita prin achitarea efectivă la buget a impozitului și depunerea declarației. (art. 101, 102, 109 și 115 din Codul fiscal).

 

Restituirea sumei TVA aferente procurărilor de mărfuri și servicii

Începând cu 01 ianuarie 2023, a fost implementat un nou mecanism de restituire a sumei TVA aferente procurărilor de mărfuri și servicii.

Noul concept presupune restituirea TVA pentru subiecții impozabili, înregistrați în calitate de plătitori de TVA, ce documentează tranzacții prin Sistemul informațional automatizat „e-Factura” și eliberează bonuri fiscale prin echipamentele de casă și control conectate la Sistemul informațional automatizat „Monitorizarea electronica a vânzărilor”.

Modul de restituire a TVA urmează a fi aprobat prin Hotărâre de Guvern. (art. 1016  din Codul fiscal).

 

Aplicarea proratei

A fost exclusă obligația de aplicare a proratei în cazul în care valoarea livrărilor anuale scutite de TVA fără drept de deducere nu depășește 5% din cifra de afaceri. (art.102 alin.(4) din Codul fiscal).

 

Determinarea TVA spre deducere în cazul serviciilor (lucrărilor) de construcție a clădirilor

Au fost introduse norme speciale privind determinarea TVA spre deducere în cazul serviciilor (lucrărilor) de construcție a clădirilor. Astfel, conform noilor modificări TVA spre deducere se determină proporțional costului de deviz al spațiilor ce constituie livrări impozabile în raport cu costul de deviz total al construcției, conform documentației de proiect. (art.102 alin.(41), alin.(42) și alin.(43) din Codul fiscal).

 

Anularea scutirii de TVA

A fost anulată scutirea de TVA la:

- scuterele cu motor electric de la poziția tarifară 871160900;

- importul și livrarea aeronavelor de la poziția tarifară 8802 40 000, elicopterelor de la pozițiile tarifare 880211000, 880212000, locomotivelor de la pozițiile tarifare 8601, 8602, vagoanelor  automotoare pentru calea ferată antrenate în transportul public de pasageri de la poziția tarifară 8603; părțile acestora de la pozițiile tarifare 880310000 - 880330000 şi 8607;

- serviciile de leasing operațional sau financiar ale aeronavelor de la poziția tarifară 8802 40 000, elicopterelor de la pozițiile tarifare 880211000, 880212000, locomotivelor de la pozițiile tarifare 8601, 8602, vagoanelor automotoarelor pentru calea ferată antrenate în transportul public de pasageri de la poziția tarifară 8603.

- importul și livrarea deșeurilor și reziduurilor de metale feroase și neferoase, reziduurilor industriale care conțin metale sau aliaje ale acestora și utilizate nemijlocit în activitatea de întreprinzător în Republica Moldova.

Începând cu 1 ianuarie 2023 livrarea mărfurilor, serviciilor menționate se impozitează cu TVA pe principii generale. (art. 103 din Codul fiscal).

 

Regimul fiscal privind TVA a serviciilor de alimentare cu apă și canalizare

A fost modificat regimul fiscal privind TVA a serviciilor pentru populație de alimentare cu apă și canalizare, din scutit fără drept de deducere în scutit cu drept de deducere. (art.103 alin.(1) pct.16, art.104 lit.b) din Codul fiscal).

 

Înregistrarea în calitate de plătitor al TVA

În cazul în care subiectul anterior a fost înregistrat în calitate de plătitor al TVA, perioada deținerii statutului de plătitor al TVA nu se ia în calcul la aprecierea pragului de înregistrare. (art.112 alin.(1) din Codul fiscal).

 

Refacturarea cheltuielilor compensate în favoarea persoanelor fizice

A fost exclusă obligativitatea emiterii facturii fiscale în cazul refacturării cheltuielilor compensate în favoarea persoanelor fizice. (art.117alin.(10) din Codul fiscal).

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

3447 просмотры

Дата публикации:

16 Январь /2023 10:17

Catalogul tematic

НДС | Налоговые новости | Освобождение от НДС

Ключевые слова

scutire de TVA | prorata | T.V.A

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon