Новости

Veniturile și cheltuielile BASS în primele 3 luni

Casa Națională de Asigurări Sociale informează că în primele 3 luni ale anului curent, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 9728,0 mil. lei, ceea ce constituie 25,1% din planul anual aprobat.

 

Astfel, contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 4827,5 mil. lei sau 22,8% din prevederile anuale, în creștere cu 735,7 mil. lei (18,0%) față de perioada similară a anului trecut.

 

Alte venituri au fost încasate în sumă de 137,8 mil. lei, din care partea preponderentă sau 133,4 mil. lei o constituie partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor IT, care a crescut comparativ cu perioada respectivă a anului trecut cu 44,7%.

 

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 4762,6 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

 - 2772,6 mil. lei - destinate plății prestațiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat, acestea fiind cu 251,8 mil. lei (10,0% ) mai mari în raport cu aceiași perioadă a anului precedent;

- 1990,0 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat, care au constituit 32,3% din suma anuală aprobată.

 

Cheltuielile totale au fost executate în sumă de 8975,6 mil. lei sau 23,2% din suma anuală planificată. Comparativ cu perioada similară a anului trecut cheltuielile au fost mai mari cu 1400,0 mil. lei sau cu 18,5%.

 

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în primele 3 luni ale anului s-a încheiat cu depășirea veniturilor asupra cheltuielilor în sumă de 752,4 mil. lei.

 

Soldul mijloacelor bănești la conturile CNAS la situația din 1 aprilie 2023 a constituit 752,4 mil. lei.

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Национальная Касса Социального Страхования РМ

317 просмотры

Дата публикации:

19 Апрель /2023 08:00

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon